Hoppas det går fortare för Norrbotniabanan än för reklamskatten

Förra veckan kom en nyhet som knappast uppmärksammats utanför mediebranschen: reklamskatten ska avvecklas vid årsskiftet.

Så här stod det i ett meddelande från regeringen den 28 augusti:

”Regeringen avser att föreslå att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer, det som brukar kallas dagspress, avskaffas nästa år. Ett 30-tal större och medelstora dagstidningar runtom i landet slipper därmed hantera reklamskatt. Regeringen hoppas att detta ska bidra till att upprätthålla en livskraftig dagspress i hela landet”.

- I de tider vi lever nu, med alla rykten på nätet och "fake-news", tycker vi det är otroligt viktigt med den dagspress vi har i Sverige. Ett sätt att stödja den är att avskaffa reklamskatten, sa finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Reklamskatten infördes i en tid när det bara fanns papperstidningar på den kommersiella mediemarknaden. Sedan kom kommersiell radio och tv, vilka slapp reklamskatt, direktreklam i brevlådorna slapp reklamskatt, internetannonsering slapp reklamskatt.  Bara de för demokratin viktiga, informativa papperstidningarna skulle betala reklamskatt.

Denna orimlighet ledde till att Sveriges riksdag år 2002 gav regeringen till känna att reklamskatten borde avskaffas. Riksdagsbeslut alltså.

Vad som hände sedan var att olika regeringar, år efter år, meddelade att budgetförutsättningarna just nu inte gav ekonomiskt utrymme för ett avskaffande av reklamskatten.

Den 1 januari 2018 avskaffas nu äntligen reklamskatten för dagspress.  15 år efter riksdagsbeslutet.

I veckan kom beslutet att Norrbotniabanan delvis finns med i Trafikverkets transportplan för åren 2018-2029. Regeringsförslag väntas till våren, därefter riksdagsbeslut.

Låt oss hoppas att budgetförutsättningarna blir sådana att järnbanebygget verkligen blir av, ända upp till Luleå, i min livstid.

 

Annons