Några ljusglimtar i medieutvecklingen

Den senaste tiden har vi hört om något så ovanligt som två satsningar på lokal journalistik i Norrbotten. Och så är det tioårsjubileum för Kulturens hus och en mediesatsning som återuppstått efter tio år, skriver Lennart Håkansson i sin blogg.

SVT och Sveriges Radio ska tillsammans ska öppna en redaktion i Övertorneå med två medarbetare. Inga nyanställningar, men en decentralisering av en del av produktionen.

Den andra satsningen jag tänker på är att Dagens Nyheter lanserar en satsning på frilansare över hela landet som ska förbättra tidningens riksbevakning. En av orterna i satsningen är Luleå. Vad det blir av det hela vet ingen än, men det är en lovande satsning i rätt riktning.

Att public service "har råd" med glesbygden är inget nytt. Sveriges Radio har redan en redaktion i Pajala, en ort som kommersiella medier inte ens funderar över som placering för lokalredaktion. Men att Dagens Nyheter efter många års tillbakadraganden, återigen vill ha något som påminner lite om den gamla tidens riksredaktörer är mer förvånande. Och glädjande. Ska bli spännande att se effekten.

Annars fortsätter strukturomvandlingen i mediebranschen. I veckan blev det klart att Nya Wermlands-Tidningen tar över Värmlands Folkblad. Därmed finns det inte längre någon konkurrensort med självständig S-tidning.

Vid årsskiftet omorganiserade Norrbottens Media redaktionen. Bland annat bildades en ny enhet som ska kunna producera redaktionellt material åt andra beställare, utanför den egna verksamheten.

Ungefär en sådan organisation som jag byggde upp för tio år sedan och som Norrköpings Tidningar omedelbart la ner när de tog över.

Det nybildade NSD Vision Nyhetsbyrå producerade nyhetsinslag åt SBS Radio för deras sändningar över Malmfälten, skrev artiklar åt annonstidningarna i Norrbotten, gjorde webb-tv åt NSD:s webb och hade inlett samarbete med TV 4 i Luleå.

Mest uppmärksammad blev verksamheten när det plötsligt blev en väldig debatt om en tidning vi gjorde åt det nya Kulturens hus inför invigningen för tio år sedan.

Det var inte mycket som skilde den från alla andra annonsbilagor som länstidningarna gjort i decennier. Men på Kuriren tyckte man det var surt att NSD fick göra ett sådant prestigeprojekt.

Så det blev debatt om trovärdighet och jag minns inte allt som var hotat av att en ny, fristående redaktionell organisation producerade en bilaga åt Kulturens Hus för distribution med NSD. Norrbottens journalistförening arrangerade ett möte i det nya Kulturens Hus, med mig som anklagad, det mest välbesökta mötet i föreningens historia.

Det var då det. Nu, tio år senare vill Norrbottens Media göra det jag började på men som las ner.

Grattis förresten Kulturens hus, till tio lysande år. Norrbottens Media borde göra en jubileumstidning åt er.