Som pladder i en likkista

I fredags blev det åter tydligt hur dålig kunskapen om företag och ekonomi är bland journalister. Det verkar inte vara många som vet skillnaden mellan vinst och utdelning.

Därför blir journalistiken och diskussionen om det så kallade vinsttaket i välfärden lätt obegriplig. De som vill beskära privata vinstintressen verkar inte veta skillnaden mellan vinst och utdelning. För de som kritiserar förslaget är å andra sidan skillnaden så självklar att de inte förstår att de måste klargöra skillnaden. I den här diskussionen handlar det dessutom om vinst på operativt kapital som ännu färre känner till.

Därför blir diskussionen ofta otydlig, och journalister klarar inte av att reda ut begreppen, senast illustrerat i fredagskvällens Aktuellt i SVT.

Alla något så när allmänbildade människor vet att företag måste göra vinst för att överleva på sikt. Gör man inte vinst så förstör man resurser: det som kommer ut ur företaget är mindre värt än det man stoppar in.  Det gäller både råvaror och mänskligt arbete. Ungefär som varven på 70-talet, där plåten var mer värd när den kom till varven, än när den bockats till båtar.

Jag satt under några år i styrelsen för den så kallade Morby-stiftelsen, som gav stipendier till chefer i tidningsbranschen för vidareutbildning i ekonomi.  Tidningsfonden för  fortbildning instiftades av affärsmannen Armas Morby för en del av pengarna han fick när han sålde sina tidningar, bland annat Södermanlands Nyheter och Norrtälje Tidning,  till Centerpartiet 1973.

Morbys stiftelsegrund är den roligaste jag någonsin läst. I ett tillägg till stadgarna skriver Armas Morby om sina erfarenheter av den dåliga ekonomiska kunskapen i tidningsledningar:

”Det gick upp för mig vilken bottenlös okunnighet, slapp likgiltighet och bekymmerslöst lättsinne som rådde vid SN:s dåvarande redaktion”, skriver han och fortsätter med udd mot den tidens politiska debatt:

”Företagsdemokrati, medbestämmanderätt, insyn och samråd i all ära – finns det inte kvalificerad redaktionell och ekonomisk ledning vid ett tidningsföretag, blir det hela bara pladder i en likkista.”

Sedan blir han nästan profetisk:

”Hur många en gång ledande tidningar har icke blivit överflyglade och dömda till undergång utan att de ansvariga förstod vad som var på väg medan det ännu kunde rättas till?!”

Vi gjorde enligt Morbys planer slut på fondens pengar och la ner den för tio år sedan. Hade Morby levat i dag hade han nog velat skapa en ny fond med samma ändamål.