Kjell Hjelm

Kjell Hjelm, regionchef Företagarna Norrbotten

Kalla Norrbotniabanan för Stockholms norra länk

Luleå Om vi döper om Norrbotniabanan kanske vi kan få större förståelse för den nationella betydelse den har, skriver Kjell Hjelm, regionchef för Företagarna Norrbotten.

Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och välstånd. Redan nu är småföretagen ryggraden i den svenska ekonomin: 4 av 5 nya jobb skapas av småföretagare. Allt talar dessutom för att småföretagens betydelse blir än viktigare framöver i takt med strukturomvandlingen och att tjänstesektorn får allt större vikt. Mycket av det nya måste ske i småföretagen, som snabbare kan anpassa sig efter nya förutsättningar och nya krav. Attityden till företagare och företagande har blivit bättre de senaste åren. Men mer behövs. 

Sverige har Europas äldsta företagare. Om vi inte kan ersätta dem riskerar kostnaden i termer av lägre tillväxt och färre jobb att bli hög. Ett annat problem gäller själva växlingsprocessen. Med tanke på att en så pass stor andel av företagarna avser att trappa ned och då denna process i många fall tar flera år, bör man ställa frågan hur riskvillighet, nyinvesteringar och nyanställningar utvecklas under tiden. Om många företagare väljer att ”play it safe” kommer detta att påverka tillväxten och konkurrenskraften i Sverige.

Sammantaget kan man säga att närmare 25 procent av landets företagare vill trappa ner på fem års sikt. Ytterligare 15 procent planerar att dra sig tillbaka mellan 5 och 10 år. Totalt är det alltså närmare fyra av tio företag som anser att ett generationsskifte/ägarbyte kan bli aktuellt på tio års sikt.

Här i Norrbotten innebär det att det finns omkring 2 000 företag (inklusive enskilda näringsidkare) som inom fem år avser att avveckla sin verksamhet på grund av att företagaren planerar en generationsväxling.

En stor andel av dessa är enmansföretag av typen konsultföretag, där det är kan vara naturligt att företaget läggs ned i samband med att företagaren går i pension. För övriga företag vet vi att förhållandevis många generations- och ägarväxlingar inte lyckas speciellt bra. En enkel och grov, men tyvärr inte orealistisk, kalkyl pekar på att mellan 15-25 procent av generationsskiftena misslyckas eller får betydande problem. Frågan är alltså mycket viktig och måste belysas.

Att inte prioritera generationsväxling är som att inte vilja ha tillväxt och utveckling av fler jobb. Inte minst gäller det att lyfta frågan tidigt. Att byta ägare är en lång process. Det gäller att skapa mötesplatser mellan gamla, nya och blivande företagare.

Å andra sidan kan man se generationsväxlingen som en möjlighet. En möjlighet att få in nya företagare och nya idéer och därmed ny tillväxt. Grundförutsättningen för detta är dock ett bra företagarklimat. Hur det går för de små företagen kommer att avgöra hur det går för Norrbottens län.

 Just därför är åtgärder som minskar problemen vid generationsskiften och förbättrar företagarklimatet så viktiga. Ge våra småföretag rätt förutsättningar så kan vi tillsammans skapa tillväxt, välfärd och många nya jobb. 

Ny näringschef på Länsstyrelsen

Andreas Lind, nu VD på Handelskammaren i Norrbotten har blivit utsedd till ny näringschef på Länsstyrelsen i Norrbotten. Det blir säkert många nya saker som kommer att ramla i hans knä, när han kommer på plats. Jag har haft nöjet att följa Andreas i olika sammanhang och uppfattar honom idag som en ödmjuk person med många passionsfrågor. Många av dessa frågor är viktiga för framtida utveckling av vårt norrbottniska näringsliv.  Vi från Företagarna önskar Andreas all lycka i sitt nya arbete.

Stockholms norra länk

Stockholms norra länk har diskuterats en hel del i massmedia redan. Jag kan inte låta bli att reagera på bristen på infrastruktursatsningar i Norrbotten. Är det bara röstfiske som gäller? Norrbotten är det län i Sverige som av egen kraft satsar på industriell utveckling, vilket kommer att ge avkastning till svenska staten i åtskilliga år framåt. Men vägar och järnvägar tillhör de facto regeringens ansvar. Vilket vi nu kan konstatera att man inte tar! Kanske dags för att vi regionalt inför exempelvis vägtullar och skapar egen finansiering på det sättet? Om vi ska kunna ha ett sammanbundet järnvägsnät i Europa, som finns klart och tydligt uttalad i EU-strategin. Men förutsättningen är att någon form av viljeinriktning och beslut måste tas på nationell nivå. Beror motståndet på att det heter Norrbotniabanan? Kanske vi byter namn till Europalänken eller Stockholms norra länk, så att det blir mer intressant.

Påsk

Känns som om alla tinar fram ur sina hålor nu när våren tittar fram med lite sol och värme. Vid dagens promenad så fick man se ett antal människor som under lunchrasten passade på att njuta av solens strålar. Påskliljorna prunkar hemma på köksbordet och snart är det dags för den härliga och mycket traditionsenliga S O S (Sill Ost Snaps) på påskaftons lunch! Ha en riktigt glad och äggig påskhelg!

Kjell Hjelm, regionchef Företagarna Norrbotten

2014-04-17

Tidigare krönikor:

Andreas Lind 2014-04-11:Knytkalaset och lilla syster Turism

Mattias Berglund 2014-04-04: Vad kan vi lära av varandra?

Helena Karlberg 2014-03-26: Design är lönsamt

Kjell Hjelm 2014-03-21: Råd från Silicon Valley: sluta vara lagom

Andreas Lind 2014-03-14: Kustbevakningen - egenintresse eller allmänintresse

Lennart Håkansson 2014-03-07: Jag säger som Procol Harum

Annons