SSABs årsstämma gjorde klart för affär

Vid onsdagens årsstämma beslutade SSABs ägare att ge styrelsen bemyndigande att genomföra de aktieemissioner som behövs för att fullfölja affären med finska Rautaruukki.

Stämman omvalde Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen. Övriga styrelseledamöter omvaldes också: Anders G Carlberg, Jan Johansson, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Matti Sundberg, John Tulloch, Lars Westerberg och Pär Östberg.

Någon utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas inte, vilket redan är villkorat i avtalet med Rautaruukki.

Innan samgåendet mellan stålbolagen kan genomföras ska konkurrensmyndigheterna godkänna det.

Annons