SSAB minskar förlusten

SSAB redovisade ett rörelseresultat på plus 26 miljoner kronor. Foto: Lennart Håkansson

SSAB förbättrar resultatet

Luleå SSABs redovisar en förlust före skatt för första kvartalet, men förlusten minskar och är lägre än i fjol. Rörelseresultatet var plus 26 miljoner kronor, en förbättring mot fjolårets -136 miljoner kronor.

Analytiker hade räknat med ett rörelseresultat på 17,8 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev -135 miljoner kronor, vilket är bättre än fjolårets -278 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 9.169 miljoner kronor mot 8.833 samma period i fjol.

SSAB bedömer att  leveransvolymen kommer att ligga på ungefär samma nivå i andra kvartalet som under första kvartalet.

Annons