Northland organiserar om ledningen

Pajala Northland fortsätter organisera om. Nu skapas en ny, mindre ledningsgrupp. Pia Vennerberg, som är projektledare för Pellivuoma lämnar bolaget.

Ledningsgruppen kommer att bestå av fyra personer:

Finansdirektör (chief financial officer, CFO): Johan Dagertun (nu finansdirektör).

Stabsdirektör (chief administrative officer, CAO): Tomas Gustafsson (nu projektchef).

Produktionsdirektör (chief operating officer, COO): Johan Balck, i tillägg till sin nuvarande roll som vd blir tillförordnad COO.

Teknikdirektör (chief technical officer, CTO): ska tillsättas.

- Den nya organisationsstrukturen reflekterar Northlands ytterligare förstärkta fokus på produktion. Genom att ha stödfunktioner på plats i Kaunisvaara förbättrar vi effektiviteten och möjliggör för produktionsteamet att fokusera på våra viktiga mål för optimering och ökad produktion. Med denna struktur har vi beredskap för att färdigställa den andra produktionslinjen och öka produktionen när järnmalmspriserna förbättrats. Ledningsgruppen kommer minska i storlek, men befintlig expertkunskap kommer stanna inom bolaget, säger vd Johan Balck, i ett pressmeddelande.

Följande personer i nuvarande ledningsgrupp blir kvar i bolaget:

  • Hans Andersson, som innehar befattningen Platschef Kaunisvaara, kommer fortsätta som Gruvchef.
  • Hans Nilsson, som innehar befattningen Direktör Marknad och Logistik, kommer fortsätta som Marknadsdirektör.
  • Jari Väisänen, fortsätter som Direktör för finska verksamheten. Northland ser dock över strategiska alternativ för Hannukainen och således kommer Jaris roll förändras.
  • Klas Olsson, som innehar befattningen Inköpsdirektör, kommer fortsätta som Inköpschef.
  • Krister Winsa, som innehar befattningen Ekonomidirektör, kommer fortsätta som Redovisningschef.
  • Manfred Lindvall, som innehar befattningen Direktör för Prospektering och Teknik, kommer fortsätta som Prospekteringsdirektör och Senior Rådgivare.