SP-ETC

Gunnar Plym Forsell styrelseledamot ETC, Per-Gunnar Asbjörnsen styrelseledamot SP Energy Technology Center AB, Erik Persson styrelseordförande ETC och John Rune Nielssen vice vd SP Sveriges Forskningsinstitut AB signerar kontraktet. Foto: Kim Högberg TRAB

SP förvärvar ETC i Piteå

Piteå SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, förvärvar ETC, Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå.

ETC blir ett nytt dotterbolag inom SP och kommer att heta SP Energy Technology Centre AB, SP-ETC. Det blir den nordligaste enheten av SP:s verksamheter.

- SP ser med glädje fram emot att få samarbeta med sina nya kollegor från ETC och att det kommer att leda till både stärkt och breddad kompetens bland alla medarbetare och att det nya dotterbolaget kommer att kunna komplettera SP-koncernen med sin kompetens, säger John Rune Nielsen, vice vd och affärsutvecklingsdirektör för SP.

ETC grundades av Piteå kommun och firade nyligen sitt 25- årsjubileum.

Annons