SSAB och Rautaruukki får godkänt

Luleå Europeiska kommissionen godkänner samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki.

Godkännandet sker på villkor att SSAB avyttrar några enheter inom den nordiska ståldistributionsrörelsen: Ett Steel Service Center i Sverige och ett i Finland, Tibnor i Finland, och det 50-procentiga ägandet i bolagen Norsk Stål och Norsk Stål Tynnplater, samt Plannja i Finland.

Innan samgåendet kan genomföras krävs att Rautaruukkis aktieägare godkänner affären, vilket de ska svara på senast 22 juli.

Annons