Kjell Hjelm

Kjell Hjelm, regionchef Företagarna Norrbotten

Sluta aldrig drömma!

Luleå Hur det går för Sverige och Norrbotten avgörs i hög grad av hur det går för småföretagen, skriver Kjell Hjelm i sin sista krönika som regionchef för Företagarna Norrbotten.

Sluta aldrig drömma!

Efter att ha varit delaktig i det norrbottniska näringslivet under åtskilliga år så konstaterar jag att vårt län verkligen har genomgått en otrolig förändring. Från att ha varit ett län i kris med avflyttning och ett evigt ropande på stöd i olika former till att idag tillhöra landets mest produktiva och närande län, endast slaget av Stockholm. Det säger en hel del, tycker jag.

Den mångfald som uppstått i Norrbotten av nya näringar i kombination med de traditionella gruv- och skogsnäringarna är fantastisk. Vi har i länet en bra bit över 20 000 företag, varav ca 98 % har mindre än 50 anställda! Dessa små företag sysselsätter ca 80 % av alla privatanställda.

Totalt har antalet jobb i länet ökat med 21.083 sedan 1990. Av den ökningen står de små företagen för 12.370 nya jobb, och de stora företagen för 8.713. Samtidigt har jobben minskat med 13.109 i den offentliga sektorn. Tack vara privata företag och främst de små företagen har länet en sysselsättningsökning på netto 7.974. Omräknat kan man säga att 8 av 5 nya jobb i Norrbotten skapats i småföretag med mindre än 50 anställda. Jämförbara siffror för riket är 4 av 5.

Hur det går för Sverige och för Norrbottens län avgörs alltså i hög grad av hur det går för småföretagen.

Vid mitt besök i Silicon Valley så framkom mer en än en gång att ingen idé är tokig eller omöjlig. Det som avgör är människan bakom. Oftast så kanske den tokigaste idén är den som är värd att satsas på! Etableringen av Facebook gav också ett ansikte åt en ny och snabbt växande bransch i form av datahallar. Nu är det nästan pendeltrafik mellan Norrbotten och framför allt USA , fmen även till övriga världen. Vi pratar om ett globalt företagande i allra högsta grad!

Tänker mer än en gång på Yngve Bergqvist, ICE hotel och hans devis ”Gräv där du står”. Liko, Tree Hotell, Polarbröd, Polarica, Älvsbyhus, Pite Havsbad, Lindbäcks bygg är bara några exempel. Många av dessa företag har lyckats tack vare duktigt entreprenörskap med en enorm drivkraft och stark tro på sin sak. Egentligen så känns det nästan fel att rabbla upp företagsnamnet utan det är personer av kött och blod som svettats och kämpat bakom framgångarna och därmed också genomfört sin dröm.

Men samtliga små företagare har gjort samma resa. Man har haft en dröm och vilja att bli Företagare. Gått genom eld och vatten ibland för att klara sig genom svårigheter som alla företagare råkar ut för under sin verksamhet. Vi pratar om riktiga vardagshjältar. Ofta har dessa också ett mycket starkt lokalt engagemang i exempelvis idrottsföreningarna på orten. Vilket är guld värt för våra ungdomars framtid. 

Nu är det studentyra och många av dessa ungdomar är våra framtida företagare. Vid mina besök i skolorna, så märks tydligt en tendens mot att bli egen företagare. Mycket baserat på egna intressen, vilket ofta är den bästa grunden för att lyckas. Dessutom är det lika intressant att notera hur de tänker sig globala marknader för sina produkter eller tjänster direkt. Visserligen så är det enda tänket egentligen internet som den totala lösningen på allt. Hoppas innerligt att de inte glömmer bort att det som bygger långvariga affärsförhållanden är mötet mellan människor.

I dagarna har vi upplevt en debatt i Pajala om toleransen mellan människor baserat på sexuell läggning. Denna debatt är sorglig att uppleva, eftersom år 2014 borde vi alla kunna acceptera varandra utan att vare sig fördöma eller försöka förändra. Alla människor har i grunden ett lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion. Känner och tror på en bra lösning inom kort.

En uppmaning till våra kommunalpolitiker är att fortsätta att ha en bra och nära dialog med era lokala företagare För att det ska finnas en god kommunal verksamhet så behövs det ett aktivt företagsliv också. Den kommun som bara blir en ”sovkommun” tynar snart bort i glömska. Många kommunala företrädare har en god ambition och vilja, men kanske inte alltid lyckas få gehör i den egna organisationen. Kan man jobba konstruktivt med offentlig upphandling och skapa snabbare ingångar så kommer det i sin tur att skapa ett positivt klimat för etablering/utveckling av verksamheter.

Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå Tekniska Universitet, Norrbottens Läns Landsting, Almi, Norrlandsfonden med många fler aktörer jobbar aktivt och förtjänstfullt för att stimulera allt från kompetensutveckling till tunga investeringar. Beslutsgång, likviditet och byråkrati är tyvärr hinder för många enskilda små företag att kunna nyttja exempelvis de EU-medel som finns tillgängliga. Men det känns i alla fall bra att Företagarna Norrbotten kunnat genomföra större satsningar som gett många solo- och småföretagare en kompetensutveckling. Över 850 deltagare i det senaste kompetensprogrammet!

Gränsöverskridande arbete är A och O för oss i ett län som är unikt eftersom vi gränsar till Finland och Norge. Indirekt kan man också säga till Ryssland. Vi har en jättemarknad med enorma investeringar och enorma naturtillgångar. Nu gäller det att vi bygger bostäder på löpande band, så att människor kan förverkliga sin dröm och flytta hit till Norrbotten.

Eftersom detta är min sista krönika i egenskap av Företagarna Norrbottens regionchef, eftersom jag nu uppnår en ålder av 65 i augusti. Jag har beslutat mig för att lämna ett arbete som jag verkligen älskat under dessa år. Men nu gäller det först och främst att infria min nya dröm - att bli en betydligt bättre golfspelare i sommar och framåt hösten är det ett och annat uppdrag som väntar.  

Tack för mig och ha en skön sommar!

Kjell Hjelm, regionchef för Företagarna Norrbotten 

 Andreas Lind 2014-06-05: Put your money where your mouth is

Lennart Håkansson 2014-05-30: Det är distributionen som är affären

Stina Almkvist 2014-05-23: Mina barnbarn kommer att ha jobb

Kjell Hjelm 2014-05-16: Ge småföretagen ångerrätt

Andreas Lind 2014-05-09: När lönerna inte längre avgör.

Lennart Håkansson 2014-05-02: TV4s beslut är logiskt

Joakim Jardenberg 2014-04-25: Internet ändrar affären i grunden

Kjell Hjelm 2014-04-17:Kalla Norrbotniabanan för Stockholms norra länk

Andreas Lind 2014-04-11:Knytkalaset och lilla syster Turism

Mattias Berglund 2014-04-04: Vad kan vi lära av varandra?

Helena Karlberg 2014-03-26: Design är lönsamt

Kjell Hjelm 2014-03-21: Råd från Silicon Valley: sluta vara lagom

Andreas Lind 2014-03-14: Kustbevakningen - egenintresse eller allmänintresse

Lennart Håkansson 2014-03-07: Jag säger som Procol Harum

 

Annons