Stina Almkvist

Stina Almkvist, Creative Consulting AB och Creative Nodes. Foto: Lonely Boy Andreas Almkvist

Mina barnbarn kommer att ha jobb

Luleå Stina Almkvist driver det egna företaget Creative Consulting AB. Arbetar nu med projektet Creative Nodes. Hon har precis drabbats av ett par goda insikter tack vare några amerikanska riskkapitalister.

Jag har spenderat några dagar med ett par amerikanska riskkapitalister som reser jorden runt för att dra in kapital till en fond som ska ”rädda världen”. Det låter onekligen lite naivt men det här är inga duvungar utan erfarna investerare som anlitats för att genomföra en Trade Mission sponsrad av US Department of Commerce och Watershed Capital för en global mobilisering för en bättre värld. Man skulle kunna likna rörelsen vid ett slags näringslivets motsvarighet till Greenpeace aktivism. Kostymer och säljresor för saken, i stället för aktivism i gummibåtar och kedjor. Båda rörelserna vill samma sak men metoderna är olika.

Men vad är då detta och hur berör det oss i Norrbotten?

I Sverige och Europa pratar vi ofta om sociala innovationer som något den ideella sektorn arbetar med och som ofta inkluderar olika typer av utanförskap. I USA är det ”business” med privat kapital. Det blir solklart när jag lyssnar på amerikanarna under ett par dagar. 

Fokus för Shaun Paul, Gregory Wendt och de andra i det kringresande sällskapet är att de arbetar för hållbar tillväxt, ur ett holistiskt perspektiv.  Det innebär att man kompletterar ekonomiska modeller med sociala faktorer. Det ska vara lönsamma affärer baserat på privat kapital men det ska också vara sunda etiska affärer.

Bakgrunden är insikten om att framtidens konflikter kommer att handla om tillgång på rent vatten, mat och energi.  Våra utmaningar kommer att vara demografiska och platserna för stark befolkningstillväxt är inte Europa. Men det mest intressanta är deras förmåga att se hoten som möjligheter.  I stället för att konkurrera, vilket beskrivs som ”The Red Sea” så måste vi samarbeta, vilket beskrivs som ”The Blue Sea”. Det innebär samverkan för att minska kostnader och överkonsumtion, stimulera innovation, öka produktivitet och förbättra kommunikation och relationer.

Serverhallsetableringarna i Luleå och Boden kom till 70 år efter järnverkets start och de är två slags ytterligheternas industrier. De senaste serverhallarna är byggda med innovativa lösningar och de drivs så miljövänligt att tom Greenpeace gjort tummen upp. Världens samlade data fördubblas var 18:e månad och det innebär en stor efterfrågan på serverhallar av olika slag.  Den fråga som hela världen ställer sig just nu är hur vi ska kunna använda all data för nya affärer? Lagringen kan vi tjäna pengar på genom att bygga serverhallar. Men hur kan vi använda själva dataflödena?

Kan en kommun använda data för att bli mer transparenta och öppna mot stadens invånare kring olika frågor och processer? Kan vi lättare beskriva komplexa skeenden och kanske snabbare hitta lösningar på komplicerade problem med hjälp av Big Data? Kan vi rent utav ha kul med stora datamängder?

Kan ingenjörer, systemvetare, designers, ljudtekniker, konstnärer och byggföretag arbeta tillsammans för att göra våra städer till lysande exempel på branschsamverkan och faktiskt visa på hur man kan bygga hållbara städer och på så sätt bidra till en bättre värld och samtidigt skapa morgondagens jobb och nya affärer?  Jag tror det. Shaun och Paul var imponerade av serverhallsetableringarna men framförallt av våra idéer och goda förutsättningar för att kunna ta ett nästa steg i utvecklingen.

Norrbotten har starka högteknologiska basnäringar, ett tekniskt universitet, en växande kreativ näring med 2 000 bolag i regionen som arbetar inom film, ljud, musik, scen, events, grafisk form, bildkonst, litteratur, foto, arkitektur, turism, spel, webb och apputveckling, en stark offentlig stöttad kultursektor, en fantastisk natur och till och med ett rymdcenter. Vad mer kan man begära?

Det är dags att visa världen att vi som bor här ser längre än vår egen näsa och använder potentialen vi sitter på för gräns- och branschöverskridande samarbeten både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  Då kan vi skapa ett bra samhälle för kommande generationer, för det är väl det som är vår viktigaste uppgift?

Tack för den insikten Shaun Paul, Reinventure Capital, Gregory Wendt, Stakeholders Capital och Bert-Ola Bergström, Göteborgs Handelshögskola.  

Stina Almkvist

Stina Almkvist driver det egna företaget Creative Consulting AB. Arbetar nu med projektet Creative Nodes, som utvecklar den kreativa näringen för att skapa attraktiva och hållbara städer och regioner.  På bloggen www.creativenodes.se kan man följa hennes arbete.

 

2014-05-23

Tidigare krönikor:

Kjell Hjelm 2014-05-16: Ge småföretagen ångerrätt

Andreas Lind 2014-05-09: När lönerna inte längre avgör.

Lennart Håkansson 2014-05-02: TV4s beslut är logiskt

Joakim Jardenberg 2014-04-25: Internet ändrar affären i grunden

Kjell Hjelm 2014-04-17:Kalla Norrbotniabanan för Stockholms norra länk

Andreas Lind 2014-04-11:Knytkalaset och lilla syster Turism

Mattias Berglund 2014-04-04: Vad kan vi lära av varandra?

Helena Karlberg 2014-03-26: Design är lönsamt

Kjell Hjelm 2014-03-21: Råd från Silicon Valley: sluta vara lagom

Andreas Lind 2014-03-14: Kustbevakningen - egenintresse eller allmänintresse

Lennart Håkansson 2014-03-07: Jag säger som Procol Harum

 

 

 

 

 

 

 

Annons