SSAB vindkraft 2

SSAB och Hexicon samarbetar om vindkraft

Luleå SSAB har träffat ett samarbetsavtal med Hexicon AB om produktion av flytande plattformar för vindkraftverk.

Med SSABs stål kan Hexicon göra plattformarna och därmed vindkraften effektivare och billigare. De nya plattformarna gör det möjligt att placera flera vindkraftverk på samma plattform långt ute till havs där det blåser mer och miljöpåverkan blir lägre.

- Hexicons patent är en applikation där vårt höghållfasta konstruktionsstål WELDOX passar väl in. Vi ser fram emot att bidra till utveckling av teknik för att förnyelsebar energi ska kunna produceras med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Melker Jernberg, Head SSAB EMEA, i ett pressmeddelande.

Hexicon AB har patent på och utvecklar flytande plattformar för vindkraft. Samarbetet med SSAB ska resultera i en första referensanläggning som är klar 2017.

 

 

Annons