Lennart Håkansson 2

Jag säger som Procol Harum

Luleå En månad har gått sedan Affärer i norr startade. Det har varit en rolig och mycket intressant tid. Här följer några reflexioner kring den första tiden och vad som är eljest med Affärer i norr.

Jag har redan uppnått ett av de mål jag hade, och som jag lovade dem jag talade med inför starten: Det jag nu drar i gång kommer att förändra medielandskapet i Norrbotten. Nu kommer affärsnyheter att få större tyngd även i andra mediers nyhetsbevakning.

Hur rätt, och hur snabbt jag skulle få rätt, kunde jag inte ana. Jag hade inte hållit på i två veckor när det dök upp en kopia producerad i det dominerande mediehuset i Norrbotten.

Jag ser Affärer i norr som ett komplement. Och ett komplement som skiljer sig från mediehusets eget komplement.

Skillnaden mellan Affärer i norr och internkomplementet i mediehuset handlar mycket om min person och den prägel jag vill sätta på Affärer i norr.

De senaste tio åren har jag varit vd i några företag, jag har deltagit i styrelsearbete och förhandlingar. Jag har umgåtts mer med företagare och företagsledare, än med journalister. Då får man lite ändrade perspektiv, och större förståelse för vissa saker.

Jag har kvar min journalistiska kompetens och har till den lagt kunskap om företagande och förståelse för företagare. Min fascination för entreprenörer och företagare som satsar både tid och pengar på något de tror på, har växt.

Jag tycker det är spännande med företagare. Ni är ofta kreativa problemlösare. Ni sitter inte och gnäller. Ni tar tag i saker. Ni både skapar era egna villkor och anpassar er till yttre omständigheter när det behövs. Ni kan både konkurrera och samarbeta med varandra på samma gång.

Visst finns det bedragare och fula tricks även i den här gruppen. Men de lämnar jag med varm hand till andra medier att avslöja. I de fallen refererar jag till andras artiklar, för att ge en helhetsbild är naturligtvis viktigt. 

Min ambition är att göra ett urval av eget och andras material som jag tror att ni affärsintresserade tycker är intressant. Sådant som ni skulle ta reda på själva, om ni hade tid.

Jag vill i första hand ägna mina egna krafter åt sådant som inte tas upp i andra medier om inte jag gör det. Det finns ett sug efter nyheter som inte handlar om kriser och konflikter.

Jag vill veta mer om allt kreativt utvecklingsarbete och hårt vardagligt slit som bygger framgång. Helt enkelt för att jag är nyfiken på det. Jag tycker det här är kul.

Alla ni som delar mitt intresse är välkomna. Kom gärna med tips på exempel på all den aktivitet ute i företagen som i det fördolda skapar vårt samhälles utveckling. 

Eller som Procol Harum skrev på ett LP-omslag när det begav sig: ”This album should be listened to in the same mood as it was produced.”

 

Annons