Helena Karlberg

Helena Karlberg, Centek i Luleå.

Design är lönsamt

Luleå 
Design handlar inte bara om utseende. Design är en process som leder till lönsamhet, skriver Helena Karlberg, ansvarig för verksamhetsområdet Design & Innovation på Centek vid Luleå tekniska universitet.

Helena Karlberg, ansvarig för verksamhetsområdet Design & Innovation på Centek vid Luleå tekniska universitet som verkar för att fler företag, organisationer och kommuner i Norrbotten ska använda sig av design som ett strategiskt verktyg för affärsutveckling.

Treehotel, Index Braille och Liko är bra exempel på vilken roll design spelar för ett företags framgångar. En undersökning gjord av Teknikföretagen visar att företag som satsar på design är mer innovativa, exporterar mer och behöver inte konkurrera lika mycket med pris. Men det kanske mest intressanta i undersökningen är siffrorna för lönsamhet och rörelsemarginal.

Efter att ha mätt effekten av nyttjande av design i mer än sju år kom Teknikföretagen fram till att skillnaden i lönsamhet mellan företag som satsat på design respektive de som inte gör det är 50 procent eller mer.  Centek vid Luleå tekniska universitet har under många år arbetat för att fler företag i Norrbotten ska använda sig av design som ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg. Arbetet har gått trögt, men nu känns det som om företagen har börjat förstå nyttan av design.

Sommardesignkontoret, där företag får arbeta med designstudenter, har varit ett sätt att öka förståelsen. Under de 12 åren som Centek har genomfört Sommardesignkontoret har närmare 100 företag och organisationer i länet deltagit och minst 75 procent av koncepten som studenterna har tagit fram har företagen valt att gå vidare med.

Polardörren i Älvsbyn till exempel fick 20 nya förslag till sin dörrkollektion och Bastustugan i Boden utvecklade en ny bastumodell utifrån Sommardesignkontorets förslag. Idag är det företagets storsäljare.

 Genom Centeks Designpool, som fungerar som en kunskapsbank där länets företagare kan hitta den specifika designkompetens de behöver, fick Återvinningslösningar i Norr kontakt med en designer som har hjälpt dem att ta fram ett nytt källsorteringssystem för inomhusbruk. Det kunderna uppskattar med systemet är att det kan anpassas efter deras behov både vad gäller funktion och utseende, menar Victoria Strömbäck, en av ägarna av företaget.

Det är just det design handlar om. Form och funktion. Design handlar inte bara om yta, något som man slänger in i slutet för att ”piffa” till produkten. Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både estetiska och funktionella krav ingår. Målet med processen är att utveckla något som är användarvänligt. Något som kommer efterfrågas på marknaden och ge fina plussiffror i slutet på året.

Index Braille är ett av företagen i Norrbotten som har satsat medvetet på design med användaren i fokus. Index Braille tillverkar punktskrivare för synskadade. Företaget startade i början av 1980-talet i grundaren Björn Löfstedts garage. Idag är det ett högteknologiskt och världsledande företag i sin bransch.

Tillsammans med två tidigare designstudenter vid Luleå tekniska universitet utvecklade Index Braille en ny punktskrivare med ambitionen att den skulle bli snyggare, tystare, lättare att använda och dessutom prisvärd. Och resultatet lät inte vänta på sig. Snabbt hade man tagit stora marknadsandelar och den nya punktskrivaren har vunnit flera prestigefyllda designpriser. Bland andra Red dot design award och Publikens favorit i Stora designpriset.

Idag tävlar alla företag och organisationer om att skapa attraktiva erbjudanden för sina kunder. Att sätta kunden i fokus redan i utvecklingsfasen kan låta självklart, men långt ifrån alla har upplevt effekten av att faktiskt göra det.

Liko är med all säkerhet det främsta exemplet i länet på att design ger klirr i kassan. Redan från start använde sig grundaren till företaget, Gunnar Liljedahl, av design för att skapa användarvänliga produkter.

Det började med förhöjningsben, fortsatte med en taklyft för att lyfta patienter ur sängen och det stora genombrottet kom med de gröna lyftselarna. Just färgen visade sig ha en stor betydelse för framgångarna. Färgen präglade hela företagets identitet och medvetenhet om miljö och hållbarhet. Kunderna visste inte namnet på företaget, men de visste att de skulle ha de gröna selarna, berättar Gunnar Liljedahl. För några år sedan sålde han företaget till en amerikansk koncern för 1,2 miljarder kronor och vem vill inte göra om det?

 Sist men inte minst: Treehotel. Få företag har fått ett sådant genomslag som de och framgångsreceptet är … Ja, nu vet ni! Design.

Centek har arbetat med Treehotel under lång tid genom programmet Turistanläggningars form och funktion, ett affärsutvecklingsprogram till företag inom besöksnäringen med fokus på fysisk gestaltning och upplevelsen av en plats. Att utveckla en turistanläggnings kvalitet och konkurrenskraft handlar idag till stor del om design och arkitektur – att visuellt bekräfta för kunden att hon eller han har valt rätt, kommer få valuta för pengarna och lämna anläggningen som en nöjd kund.

Fortfarande anser många att design inte är en investering utan kostnad. Men tvärtom kan man genom en gedigen designprocess bli mer kostnadseffektiv och utöka sin marknad genom att man tillverkar en produkt, tjänst eller verksamhet som är genomtänkt och efterfrågad.

Trädhotellsdirektören Britta Jonsson Lindvall vet idag att jag har rätt. Hon säger att hon hade aldrig vågat satsa så mycket på design och arkitektur om hon inte hade deltagit i Centeks designprogram. Ett gott betyg och jag hoppas att fler företag i Norrbotten tar efter. Alltså nyttjar design för att bli mer innovativa, lönsamma och konkurrera bättre på världsmarknaden.

Helena Karlberg, ansvarig för Design och innovation vid Centek.

2014-03-28

Tidigare krönikor:

Kjell Hjelm 2014-03-21: Råd från Silicon Valley: sluta vara lagom

Andreas Lind 2014-03-14: Kustbevakningen - egenintresse eller allmänintresse

Lennart Håkansson 2014-03-07: Jag säger som Procol Harum

Annons