Northlands styrelse sköt upp beslutet

Pajala Under tisdagen höll styrelsen i Northland Resources möte för att besluta om nästa steg för bolaget. Men styrelsemötet sköt upp beslutet.

Det innebär att diskussionerna om en finansieringslösning fortsätter. Det som diskuteras är ett förslag från en grupp svenska investerare som är beredda att ta över ägandet från övriga aktieägare. 

Vilka det är som vill ta över är inte känt, mer än att det är ägare med "industriell kompetens". Det skulle i så fall innebära att Northlands ägarbild skiftar från finansiella ägare och obligationsinvesterare, till aktörer med industriell kunskap.

"Styrelsen har utvärderat rådande situation och beslutat att skjuta på beslutet angående den fortsatta vägen framåt eftersom diskussioner avseende den tilltänka finansieringslösningen fortsatt pågår. Bolaget kommer således fortsatt bedriva sin verksamhet som innan styrelsemötet hölls och kommer vidare återkomma med information när ett beslut tagits" skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Annons