SSAB gick bättre än väntat

Luleå SSAB:s justerade rörelseresultat för tredje kvartalet blev 510 miljoner kronor. Betydligt bättre än vad analytikerna väntat, 145 miljoner kronor.

Relsultatet före skatt blev 433 miljoner kronor. I resultatet ingår engångsposter på 483 miljoner kronor, främst kostnaden för samgåendet med finska Rautaruukki.

Vd Martin Lindqvist noterar i vd-ordet i kvartalsrapporten att det underliggande rörelseresultatet pro forma för tredje kvartalet uppgick till 409 miljoner kronor. Det är en förbättring på knappt 1 miljard kronor i relation till tredje kvartalet 2013.

Försäljningen uppgick till 13.314 miljoner kronor under kvartalet, varav 3.534 miljoner kommer från förvärvade Rautaruukki.

SSAB väntar sig att den goda efterfrågan i Nordamerika fortsätter under det fjärde kvartalet, men med en normal säsongsmässig avmattning mot slutet av året, skriver bolaget i rapporten.