Turistintäkterna ökade i Norrbotten

Luleå Antalet gästnätter minskade i Norrbotten med 4 procent under årets sommarperiod jämfört med i fjol. Däremot ökade intäkterna med 10,5 procent. Det framgår av Tillväxtverkets summering av turistsommaren.

Intäkterna från turisterna i Norrbotten blev totalt 208 miljoner kronor. 

Medan det totala antalet gästnätter i Norrbotten minskade med 4 procent, ökade antalet gästnätter bokade av utländska turister med 7,2 procent till 419.374, nära hälften av totalt bokade gästnätter, 957.898.

Totalt för Sverige ökade antalet gästnätter med 3,4 procent till 25 miljoner gästnätter. Mest ökade Dalarna med 10,3 procent.

Den totala intäkten för hotellrum, vandrarhem och stugbyar i Sverige blev 5,9 miljarder kronor, vilket betyder en ökning med 5,9 procent jämfört med sommaren i fjol. (Båda siffrorna ska vara 5,9.)

Annons