Josefin Wäppling Bernárdzon

Josefin Wäppling Bernárdzon, regionchef Ung företagsamhet

Alla kan starta!

Luleå "Jag kunde inte drömma om den resa eleverna går igenom under sitt UF-år. När jag ser glöden och företagsamheten hos eleverna bli jag stolt över den kraft som våra norrbottniska ungdomar besitter." Det skriver Josefin Wäppling Bernárdzon, regionchef för Ung Företagsamhet i veckans krönika.

För ett år sedan när jag började jobba på Ung Företagsamhet så visste jag att ett UF-företag var något som man fick chans att starta på gymnasiet, men inte så mycket mer. Det jag då inte kunde drömma om var den resa eleverna går igenom under sitt UF-år, och nu drygt ett år senare är jag verkligen imponerad!

Vi vet idag att många företagare är barn till företagare och många akademiker är barn till akademiker. Men skolan har faktiskt som uppdrag att ge alla Sveriges ungdomar samma möjligheter när de ska ut i arbetslivet, antingen som företagare eller anställd. Genom UF-företagande får man, redan på gymnasiet, chansen att börja bygga ett nätverk, skaffa sig arbetslivserfarenheter och lära sig att ta för sig - oavsett bakgrund. Genom UF-företagande får alla chansen.

Att driva ett så kallat UF-företag innebär att man under ett år på gymnasiet får chans att testa, starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin utbildning, men det är egentligen bara ramen. Att driva UF-företag är större än så och ger eleverna så mycket mer än kunskapen om att driva ett företag. Forskning har visat att elever som fick chans att driva UF-företag på gymnasiet sedan startar företag i större omfattning och att deras företag blir både större, lönsammare och har fler anställda än de som inte deltagit i UF under skoltiden. Men erfarenheterna från UF-året är någonting som man har glädje av även om man inte blir företagare, det har nämligen visat sig att elever som drivit UF-företag har lättare att få jobb, de blir anställningsbara helt enkelt.

Nu när jag är ute i skolorna och ser glöden och företagsamheten hos eleverna bli jag stolt över den kraft som våra norrbottniska ungdomar besitter. Vi hade förra året elever som jobbar med allt från klassiskt hantverk till innovationer för kolsyrat vatten, snöskottning, graffitti, paltkok, svetsade ljusstakar och hållbar design med återvunnet material. Det är det här som gör UF-företagande så fantastiskt, när man redan som 17-18 åring har öppna ögon och ser möjligheterna, förstå vad dessa ungdomar kommer att göra om 10 eller 20 år.

Vi säger att man under sitt UF-år lär sig en form av ”Ta sig för-samhet”, man lär sig se möjligheterna och faktiskt göra någonting av dem. Föregående läsår var det 25% av en årskull på gymnasiet i Norrbotten som drev UF-företag mot 21% i riket, vi är helt enkelt bättre än rikssnittet.

Jag jobbar idag med ett av de mest konkreta sätt där man kan skapa tillväxt i vårt län. Med att forma vilket sorts näringsliv vi vill ha i framtiden. Vilket Norrbotten vi vill vara. Alla elever har möjlighet att driva UF-företag. Vi hade i Norrbotten förra året en jämn fördelning mellan yrkesprogram och studieförberedande program, mellan killar och tjejer. Det är helt enkelt här det börjar.

Vill du möta Norrbottens framtida näringsliv som rådgivare/mentor eller bli samarbetspartner till Ung Företagsamhet, hör gärna av dig till mig. För det är här det händer, Ung Företagsamhet är mitt bland de unga som kommer se till att vi även framöver har ett innovativt och livskraftigt Norrbotten att vara stolta över!

p.s vill du följa årets UF-elever följ oss på facebook.com/ufnorrbotten och på instagram som @ufnorr och elevernas bilder på #ufnorr

Josefin Wäppling Bernárdzon, regionchef för Ung Företagsamhet.

2014-09-12

Josefin Wäppling Bernárdzon är idag regionchef för den ideella föreningen Ung Företagsamhet i Norrbotten. Hon har tidigare arbetat med näringslivskontakter på Luleå tekniska universitet och dessförinnan med affärsutveckling och ungas entreprenörskap på en mikrobank i Östafrika.

Om Ung Företagsamhet:
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Läsåret 2013/2014 drev 21 901 gymnasieelever företag under ett år. Vi erbjuder lärare utbildning och vägledning. Eleverna utvecklar sin kreativitet, företagsamhet och kunskap om företagande, genom en kombination av praktik och teori. Sedan 2009 arbetar vi även på grundskolan, där erbjuder vi tre läromedel; Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 100 anställda i hela landet. Mer info på www.ungforetagsamhet.se