Barents center bygglov beviljat

Barents center som det är tänkt att se ut. Bild: Wester+Elsner

Bygglov klart för Barents center

Haparanda Det stora centrumprojektet i Haparanda, Barents center, beviljades på måndagen bygglov av samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda.

Förutsatt att beslutet vinner laga kraft om tre veckor har Mikael Fahlanders bolag Avalanche capital 30 dagar på sig att betala 48 miljoner kronor för markområdet.

När det i så fall blir byggstart är inte klart.

– Det vågar jag inte sia om. Det tar tre veckor innan bygglovet vinner laga kraft, efter det är det tekniskt samråd bland annat, men jag tror säkert att vi kommer att se byggkranar där ute under hösten, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Kurt Rosendahl (S), till Norrbottens Kuriren.

Bygglovet omfattar en yta på 106 000 kvadratmeter. Där ingår handel, skola, kontor och mulitarena. Däremot inte det hotell som också ska byggas på gränsen. Där krävs först att detaljplanen i Torneå blir klar.