Haparanda toppar handelsindex

Haparanda Haparanda tillhör de kommuner i Sverige som har högst handelsindex. Handelsindex är relationen mellan butikernas omsättning och vad invånarna konsumerar.

Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad invånarna konsumerar. Haparanda har ett index på totalt 288. Som jämförelse har Luleå 112 och Norrbotten 100.

Dagligvaruindex i Haparanda är 187 medan sällanköpsindex är  hela 399.

Haparandas index har ökat från 200 till 288 mellan åren 2007 och 2013. Under 2013 var den totala omsättningen i detaljhandeln i kommunen 1,76 miljarder kronor.

-Vi gläder oss mycket över de positiva siffrorna. Ett index på 288 innebär faktiskt att vi har en ny rekordnotering för Haparanda, säger Daniel Fälldin, näringslivsutvecklare i Haparanda kommun.

De andra kommunerna i toppen, Strömstad och Eda, är också kommuner som har stor gränshandel.