Handeln i Haparanda slår rekord

Handeln I Haparanda lockar köpare från andra orter till Haparanda. Foto: Lennart Håkansson

Handeln i Haparanda slår rekord

Haparanda Förra året omsatte handeln i Haparanda nära 1,9 miljarder kronor. Kommunen har ett stort handelsinflöde, enligt statistik från HUI Research.

Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar.

Försäljningsindex för Haparandas handel var 306. Som jämförelse har Luleå ett index på 113, och Norrbotten 102. Försäljningsindex för dagligvaror i Haparanda är 207, och försäljningsindex för sällanköpsvaror 414.

– Vi gläder oss mycket över de positiva siffrorna. Det är bara att konstatera att handlarna i Haparanda gör ett fantastiskt jobb. Hatten av! Ett försäljningsindex på 306 innebär faktiskt att vi har en ny rekordnotering för Haparanda, säger Daniel Fälldin, näringslivsutvecklare i Haparanda, i ett pressmeddelande.