Norrbottningar mest positiva till nya bostäder

Luleå Norrbottningar är mest positiva till att det byggs fler bostäder i det egna bostadsområdet. Det visar en undersökning från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Hela 59 procent av de tillfrågade i Norrbotten var positiva till att det byggdes fler bostäder i det egna bostadsområdet.

Enkäten i Norrbotten visade bland annat:

- Sju av tio boende i Norrbotten anser att tillgången på bostäder i länet fungerar dåligt.

- Drygt sex av tio (62 procent) påverkas själva av bostadsbristen i sin kommun eller har närstående som gör det.

- Drygt åtta av tio norrbottningarna (81 procent) är missnöjda med bostadssituationen i landet.

- Hela 57 procent av norrbottningarna tror att det kommer bli svårare att få tag i boende inom en femårsperiod, medan 26 procent tror att det kommer bli enklare.

Undersökningen genomfördes av Norstat under oktober/november i år bland 2.320 personer, varav 100 svarande i Norrbotten.

Annons