Turistsatsning

Rauno Posio, Finnish Lapland Tourist Board, Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet, Åsa Wallström, Luleå tekniska universitet, Einar Lier Madsen, Nordland Research Institute, Einar Knutsen, Swedish Lapland Visitors Board, Hilde Bjørkli, Northern Norway Tourist Board, Eija Raasakka, Lapland University of Appliend Sciences, Graeme Richardson, Swedish Lapland Visitors Board, Pertti Yliniemi, Finnish Lapland Tourist Board, Maria Sirviö, Swedish Lapland Visitors Board, Arne Trengereid, Northern Norway Tourist Board, Liisa Mäenpää, Finnish Lapland Tourist Board, John-Steve Linløkken, Northern Norway Tourist Board, Eila Linna, Lapland University of Appliend Sciences.

Visit Arctic Europe ska öka turismen

Luleå Visit Arctic Europe är ett nytt samarbete mellan turistorganisationer i norra Sverige, Norge och Finland. Syftet är att tillsammans kraftfullare marknadsföra det arktiska området på den internationella marknaden.

Swedish Lapland Visitors Board, Northern Norway Tourism Board och Finnish Lapland Tourist Board, gör nu tillsammans en ansökan om pengar från Interreg Nord för att öka antalet resenärer till området. 

Projektet kommer också att innehålla forskningsinsatser från universiteten i norr.

– Att tillsammans med våra bröder och systrar i grannländerna, gå från ord till handling för att stärka Nordkalottens konkurrenskraft och internationella position, med ett tydligt mål om att erövra en större andel av den globala snabbt växande resemarknaden, det gillar vi i besöksnäringen, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

En rapport på uppdrag av statsministrarna från Norge, Sverige och Finland ”Tillväxt från Norr – Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i arktiska Skandinavien?” visar på att ökad turism är en av fyra drivkrafter för tillväxt i området.

Annons