Länsstyrelsen anmäler Northland för miljöbrott

Luleå Länsstyrelsen i Norrbotten anmäler Northland Resources för två miljöbrott.

De två ärenden som lämnas till miljöåklagare är dels utgrävningarna av en klarningsdamm där sandmagasinet anlagts utanför det område där tillstånd fanns.

Det andra ärendet gäller ett dike som grävts utan tillstånd och som kan förändra vattenflödena i området.

Länsstyrelsen kräver också att Nothlands konkursbo ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att undvika miljöproblem som felaktigheterna kan orsaka. 

Annons