Inger Edlund Pedersen

Inger E Pedersen, vd Norrbottens Handelskammare

Olika perspektiv på framtid och tillväxt

Luleå Norrbotten har väldigt goda förutsättningar att bli en vinnande region framtiden, skriver Inger E Pedersen, vd för Norrbottens Handelskammare.

För en tid sedan så blev jag uppringd av ett av världens största byggföretag som frågade om jag skulle kunna tänka mig att ställa upp i en paneldebatt under Almedalen för att diskutera tillväxten i Norrland. Självklart tackade jag ja till detta tillfälle att lyfta tillväxten som sker i vår landsända och inte minst tala om potentialen för vidare utveckling.  Bakgrunden till deras seminarium är en rapport som företaget tagit fram tillsammans med Umeå universitet som pekar på Norrlands nyckelroll i Sveriges framtida konkurrenskraft. De har även tagit fram en vision för Norrland 2070.

Nu är det ett tag kvar till 2070, om jag själv kommer att få uppleva det blir det förhoppningsvis som en pigg 91-åring. Men långlivade förfäder till trots så kan man ju aldrig veta vad som händer.

Men oavsett om jag kommer finnas kvar själv eller om det är mina döttrar och eventuella barnbarn som får uppleva en vardag 2070 så finns det mycket som vi kan göra redan nu för att säkerställa att Norrbotten stärker sin position i närtid. Bortsett från det självklara, att vi måste ta hand om vår jords ändliga resurser på ett klokt och återbruksorienterat sätt, kan vi stärka vår region på många sätt.

De globala trenderna är tydliga. En ökad befolkning i världen leder till en större efterfrågan på råvaror.  Attraktiva råvaror är något som norra Sverige är välsignade med. Samtidigt som urbaniseringen världen över går fort, och i Sverige är urbaniseringstakten högre än något annat land i Europa, så ökar också behovet och intresset för genuina naturupplevelser långt ifrån stadsbruset.

Norrbotten har väldigt goda förutsättningar att bli en vinnande region i den här utvecklingen. För att säkerställa att vi blir mer än bara en koloniserad produktionsregion krävs det dock framsynthet och satsningar på infrastruktur, företagsförutsättningar, livsmiljöer och kompetensförsörjning.

Norrbottens Handelskammare jobbar proaktivt med tre av dessa fyra grundpelare för Norrbottens utveckling. Ett sätt vi driver viktiga frågor genom är att arrangera utbildande mötesplatser i form av större konferenser. Hösten 2015 kommer vi att hålla två stora konferenser inom två centrala områden för Norrbottens tillväxt: internationell handel och infrastruktur.

Den första konferensen Trade, 2-3 september, kommer att belysa det aktuella och omdebatterade frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Detta är första gången som ett internationellt evenemang av denna dignitet arrangeras i Norrbotten. Eftersom vi vill att Norrbotten ska göra sin röst hörd på en större arena är det också viktigt att den här typen av möten inte bara hålls i Stockholm eller Bryssel.

Talarna under dagen kommer ta ned frågan på en konkret företagarnivå. Vad kommer detta avtal att betyda i företagens vardag och hur kan det inverka på deras utveckling? Vi kommer att höra röster från små och medelstora exporterande företag i Norrbotten tillsammans med stora globala aktörer som alla ger sin syn på frihandelsavtalet och dess potentiella effekt för respektive organisation.

Alla ni som är intresserade av att veta mer om hur världens största frihandelsavtal kan inverka på Norrbottens roll i framtida internationell handel se till att boka av 2-3 september i er kalender.

Den andra konferensen blir Logistikdag Norr, 21 oktober, som arrangeras för tredje året i rad och belyser viktiga infrastrukturella frågor och investeringar i norra Sverige. I år vågar jag lova ett spännande och intressant program. Temat kommer vara OPS-investeringar i infrastruktur och huvudtalare blir Finansminister Magdalena Andersson.

För mer information om de här evenemangen och allt annat som Norrbottens Handelskammare gör så rekommenderar jag ett besök på vår webb. www.norrbottenshandelskammare.se

Med det så vill jag passa på att tacka för detta första halvår som krönikör hos Affärer i Norr och önska er alla en härlig sommar! 

P.S. Byggföretaget i fråga är Skanska, som nyligen presenterade att de säkrat sin historiskt största order med uppdraget att bygga en ny flygterminal på LaGuardia, New York. D.S.

P.P.S. För övrigt tycker jag att begreppet Norrland ej bör användas när vi pratar om näringslivsfrågor eller befolkningsutveckling då skillnaderna mellan de fem länen som ingår är allt för stora. Norrland bör inte heller användas under väderpresentationer, men det är en helt annan diskussion. D.S.

Inger E Pedersen, vd för Norrbottens Handelskammare