Northland får markanvisning

Pajala Northland Resources konkursbo får nu den markanvisning bolaget borde sökt långt tidigare.

Det gäller den mark Northland tog i anspråk för en klarningsbassäng. Eftersom man inte sökt någon markanvisning hade bolaget inte tillstånd att anlägga bassängen på den marken.

Efter polisanmälan hamnade frågan hos riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Nu har Bergsstaten meddelat konkursförvaltaren att man fått markanvisning för sandmagasin och klarningsdamm, med tillhörande vägar och ventilstation.

Därmed har ett hinder för fortsatt gruvdrift undanröjts.

Annons