Einar Knudsen

Einar Knudsen blir affärsutvecklare vid Swedish Lapland Visitors Board.

Einar Knudsen ny affärsutvecklare för turismen

Luleå Einar Knudsen, affärskonsult inom besöksnäringen, blir affärs- och marknadsutvecklare på Swedish Lapland Visitors Board.

- Einar Knudsen, med sin omfattande entreprenöriella erfarenhet från internationell besöksnäring kommer att bli en viktig pusselbit och coach för de exportsatsande entreprenörernas fortsatta tillväxt, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

 – Det ska verkligen bli inspirerande att jobba nära företagen i deras satsningar för att ta en större del av det internationella resandet. Det finns fantastiska potentialer, men det är en tuff resa att gå från att vända sig till en krympande eller stagnerad närmarknad, till att kunna nå ut till den mer växande och köpstarka marknaden inom bland annat privatresande och mötesindustrin, och det internationella affärsnätverk av återförsäljare som återfinns runtom i världen, säger Einar Knudsen.

Einar Knudsen har tidgare varit marknadschef för Cape East i Haparanda, ägare och vd för Lappesuando Turistservice AB, delägare och vd för Icehotel Adventure.

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner och Skellefteå kommun.

Annons