Stor tillväxtvilja bland turismföretag

Luleå Turismföretag har en högre tro på egen tillväxt och en starkare vilja att växa än genomsnittet för små och medelstora företag i Sverige.

Det visar en undersökning från Tillväxtverket, "Företagens villkor och verklighet", där cirka 16.000 företag har deltagit.

Undersökningen visar att viljan att växa är stor bland turismföretag, och man vill växa genom att anställa mer personal. Företagen uppger att de vill hitta nya vägar till marknaden genom till exempel nya försäljningskanaler, ökad marknadsföring och genom att utveckla nya varor och tjänster.

Samtidigt som turismföretagen vill växa upplever de i högre grad än andra företag att det finns hinder för tillväxt i form av lagar och myndighetsregler, i synnerhet regler kring personalansvar och anställning. Även tillgång till lämplig arbetskraft ses som ett stort hinder för tillväxt.