Pajala näringslivsbolag läggs ned

Pajala Pajala näringslivsbolag läggs ned. Det beslutades vid ett styrelsemöte i tisdags. Istället ska kommunen anställa en näringslivsstrateg, skriver NSD.

Pajala utveckling AB (Puab) är ägt av kommunen till 51 procent och av företagarna till 49 procent. Bolaget har haft två anställda vars anställningar upphörde 31 mars.

Kommunchefen Åsa Allan har utrett bolagets framtid och föreslår att det läggs ned och att kommunen satsar på en näringslivsstrateg för att förbättra samarbetet med näringslivet. I en enkät framkom att företagarna i Pajala har lågt förtroende för kommunen.

- Ska vi kunna jobba framåt så måste vi ha ett bättre samarbete, säger Åsa Allan till NSD.

Annons