Vinnovastöd till datacenter

Vinnova stöder datacenter i Luleå

Luleå Statliga Vinnova finansierar ett stort projekt vid det nya forskningsdatacentret i Luleå, SICS North Swedish ICT.

Projektet i det nya datacentret som nyligen invigdes i Luleå går ut på att hitta sätt att förbättra automation, övervakning och styrning av stora datacenter.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till 50,7 miljoner kronor under tre år.

Huvudparterna är Ericsson, ABB, KTH, Luleå tekniska universitet och SICS Swedish ICT. Andra viktiga samarbetspartners är Arctos labb, BnearIT, Eitech, Metria, Netrounds och Swegon. Även Vattenfall och Luleå kommun är med och finansierar projektet.

– Vi strävar efter att bryta upp indelningen i olika teknik- och produktområden i datacentret. Det övergripande målet är att maximera datorkraften och minimera energiförbrukningen, säger Tor Björn Minde, vd för SICS North Swedish ICT.

En gemensam informationsarkitektur och databas över alla mätvärden för miljö, energiåtgång och IT ska utformas och utvecklas i projektet.

– Tillgången till en fullskalig testmiljö kommer att vara nyckeln till framgångsrika resultat och att lösningarna snabbt kommer till användning i industrin, säger Peter Löfgren, på ABB Corporate Research, en av parterna i projektet i den nya storskaliga datacenter-forskningsanläggningen i Luleå.

Annons