Matz Engman

Matz Engman, Luleå Näringsliv

Ett ekosystem för fortsatt tillväxt – ”Luleå Science City”

Luleå Det räcker inte att bygga företag. För att skapa utveckling måste vi bygga stad, skriver Matz Engman i årets sista krönika och presenterar visionen "Luleå Science City".

En av mina drivkrafter är att komma framåt, att ta nästa steg och nästa i full fart mot målet. Målet som i mitt uppdrag på Luleå Näringsliv handlar om utveckling och tillväxt. Och vägar för att hitta fram. Jag vill passa på att dela med mig av ett intressant möte där jag fick ta del av resan kring Kista Science City. En resa som vi här i Luleåregionen kan dra lärdomar av och framförallt inspireras av för det är ju så att våra förutsättningar är goda. Minst sagt.

I slutet av november hade jag förmånen att få sitta ned med Pär Hedberg, Vd på STING, Stockhom Innovation and Growth. STING är en framgångsrik inkubator som coachar lovande Stockholmsbaserade startups, främst inom ICT, Internet/media, Sustainability och Digital Health/Life Science. STING utvärderar ca 300 projekt/bolag per år och utifrån en omfattande gallringsprocess antas endast ca 10-12 bolag per år till ett inkubatorprogram och acceleratorprogram. STING startade sin verksamhet 2002 i Kista Science City och har bidragit med affärsutvecklingsstöd till nästan 200 innovativa startupföretag som idag sysselsätter ca 1200 personer, omsätter 1,2 miljarder kr varav 90 procent på export.

Vid mötet med Pär fick jag en beskrivning över hur Stockholm för cirka 30 år sedan ville satsa på att skapa ett IT-centrum i Kista, Sveriges motsvarighet till Silicon Valley. Arbetet med att få större IT och Telecom bolag till Kista startade upp och flera stora bolag som Ericsson, IBM, HP med flera flyttade dit. Området växte snabbt och så gjorde också företaget Ericsson, som tog över fler lokaler och attraherade kompetens i sin kraftiga tillväxt. Detta fick till följd att andra större bolag hade svårt att attrahera personal och hade därför svårt att växa i Kista. Det var anledningen till att ett stort antal företag flyttade och det var en mycket oroande trend som fick Stockholms ledande politiker att agera. I det läget blev Pär kontaktad av kommunalrådet i Stockholm och fick uppdraget att vända trenden och skapa tillväxt i Kista. Vid den här tiden var Israel ledande med att jobba framgångsrikt med startup verksamhet och dit åkte Pär för att under ett halvår se och lära. Hemkommen till Stockholm presenterade han en ny vision för politikerna – Bygga stad, Kista Science City. Man skulle inte bara bygga en science park och högteknologiska företag, utan bygga stad. En stad med bostäder, kultur, hotell, restauranger mm. Att bygga upp ett ekosystem med små bolag runt de stora var en viktig strategi. 

Vad händer i Luleå och området på Porsön där vi har Luleå tekniska universitet och Luleå Science Park? I samverkan har fastighetsägare i området, universitet, Luleå kommun och Luleå Näringsliv arbetat fram en vision för det högteknologiska området. Vi har många av de komponenter som behövs för att genomföra en likande resa som i Kista. Vi har våra stora bolag i området, Ericsson, Tieto, SAAB, Vattenfall, Luleå Energi, Facebook, SKF, Scania, ABB mfl.

I Luleå har vi också vår motsvarighet till STING, Arctic Business Inkubator (ABI) som finns placerad i Luleå Science Park. ABI har framgångsrikt hjälpt startups i regionen.

Under ledning av ABI byggs nu en inkubator upp för rymdföretag. Inom LTU har en forskningsverksamhet, EIT Raw materials startats upp som tillsammans med företag och akademin satsa pengar i mineralforskning. Ett nationellt forskningsinstitut SICS ICE finns i området som fokuserar på
området datacenterindustri. Vi har bra grogrund för att fortsätta skapa tillväxt i ett av Luleås hetaste tillväxtområden.

Vad vi behöver fortsätta fokusera på att skapa är ett nytt uppgraderat centrum på Porsön som känns attraktivt för boende och studenter och som i sin tur påverkar studenter att stanna kvar efter studierna. Vidare behövs lägenhetshotell med konferensmöjligheter i området, fler restauranger och bredare utbud, fler studentbostäder, förskola, engelsk skola, fler kontor och fastighetsägare och fortsatt arbete för att bygga ihop universitetsområdet med vår science park där en hög grad av förtätning ska ske.

Så låt oss kraftsamla och tillsammans med fastighetsbolag, företag, universitet, science park och Luleå kommun bygga ett ekosystem i Luleås hetaste tillväxtområde ”Luleå Science City”.

Annons