Energikontor Norr vill lyfta fram länets potential inom hållbar energi

Filmen som tagits fram i projektet belyser Norrbottens stora möjligheter inom hållbara energilösningar och förnybar energi.

Energikontor Norr vill lyfta fram länets potential inom hållbar energi

Luleå Energikontor Norr har i projektet Gröna energiinvesteringar tagit fram en film som belyser länets tillgångar av förnybar energi och gröna energilösningar.

Projektet Gröna energiinvesteringar samlar in förslag på smarta energi- och klimatlösningar för att föra de mest intressanta objekten närmare investering. Av fler än 100 inkomna förslag har hittills ett tjugotal valts ut.

Läs mer om projektet och se filmen på energikontornorr.se/projekt/grona-energiinvesteringar

Annons