Manchesterbesök

Delegationen som besökte Manchester: Allison Brittele, Andrew Taylor och Tony Bywater från Greater Manchester Growth; Katarina Delsing, Energikontor Norr, Tomas Blomster, Företagarna Norrbotten, Anders Gothefors, Connect Norr och Malin Nilsson Correia, Almi.

Norrbotten har stora chanser i Manchester

Luleå Marknadsmöjligheterna i Manchester är stora för norrbottniska och västerbottniska företag som erbjuder tjänster och produkter inom fjärrvärmelösningar.

Det skriver Energikontor Norr i ett pressmeddelande efter ett besök i England.

- Vår region har en stor potential för utbyggnad av förnybar energi och här finns även ett brett vetande om energieffektivisering. I det här projektet vill vi hjälpa till att förverkliga några av de mest intressanta affärsidéerna, säger Katarina Delsing, vd på Energikontor Norr.

Vid möten med Greater Manchester Growth framkom att de efterfrågar utländsk kompetens inom fjärrvärmesystem, om allt från projektering och upphandling till leverans av komponenter och färdiga lösningar. Man ser gärna fler svenska företag som kommer och hjälper dem eftersom det i de skandinaviska länderna finns stor kunskap om hur man bygger upp effektiva system.

Besöket i Manchester var en del av projektet Gröna Energiinvesteringar som syftar till att stötta nya affärsidéer inom förnybar energi och energieffektivisering i Norrbotten. Projektet drivs av Energikontor Norr med samarbetspartnerna Företagarna Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet.

Gruppen som besökte Manchester bestod av personer från Energikontor Norr, Företagarna Norrbotten, Almi Företagspartner Nord och Connect Norr.

Energikontor Norr AB ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten tillsammans med Norrbottens läns landsting.

Annons