Northland stoppar verksamheten

Northlands konkursbo börjar använda garantibeloppet. Foto: Lennart Håkansson

Northland får använda garantibeloppet

Pajala Northland Resources konkursbo har slut pengar och får nu länsstyrelsens tillstånd att använda garantibeloppet, skriver NSD.

Garantibeloppet är på 29 miljoner kronor som avsatts som en bankgaranti för att säkra att gruvbolaget kan återställa miljön i dagbrottet när brytningen avslutats.

Konkursförvaltaren Hans Andersson har sökt och fått beviljat att börja använda  de avsatta medlen för att utföra löpande miljökontroller i gruvområdet. 

Enligt länsstyrelsen får garantibeloppet användas till förberedande åtgärder för efterbehandling och miljöåtgärder.

– Konkursboet har beslutat att påbörja processen mot en efterbehandling. Det är viktigt att ett sådant arbete påbörjas under kontrollerade former för att begränsa effekterna för människors hälsa och miljön, säger Karin Börjesson, chef för samhällsavdelningen vid länsstyrelsen, till NSD.

Annons