Tomas Blomster (1)

Tomas Blomster

Ta över istället för att starta nytt

Luleå Fundera på att ta över ett företag istället för att starta ett nytt. Det uppmanar Tomas Blomster alla som planerar att bli företagare. Det skulle underlätta generationsskiften, skriver han i veckans krönika.

Norrbotten behöver fler företagare och dessutom fler företag som växer. För att lyckas med målet att få fler företag i vår region så behöver vi rikta ytterligare fokus mot våra befintliga företag. I debatten tycker jag och våra medlemmar att vi pratar för lite om kommande generationsskiften.

Den stora frågan för Norrbotten är, vilka företag vi egentligen har som är på gång att säljas? Inom tio år kommer drygt 175.000 företag i Sverige behöva ta ett beslut om de ska sälja eller lägga ner sin verksamhet. Två tredjedelar är enmansföretag, men hela 58.000 är företag med anställda.

Ett stort antal företag med personal går alltså en oviss framtid till mötes. För Norrbottens del kan vi endast spekulera i hur stor andel företag som kommer bli till salu, men många är det. I de branscher där vi kommer se flest försäljningar är inom hotell- och restaurang samt tillverkande industrier. 

Faktum är att 35%  av alla företag som ligger till försäljning säljs till externa köpare, 30% skiftas inom familjen. Tyvärr så innebär detta att hela 35% av alla företag läggs ner eller blir vilande. En skrämmande siffra som vi snarast måste ändra på.

Om vi ska underlätta och lyckas med generationsväxlingen så är länets banker och bolag som jobbar med riskkapital nyckelspelare. Företagarna har haft samtal med Sparbanken Nord, Swedbank och Almi som alla ställt sig väldigt positiva till att lyfta denna fråga ytterligare. Jag är helt övertygad om att det finns fler nyckelspelare som också vill vara med och påverka.   

Just nu upplever jag att väldigt många i Norrbotten uttrycker att de är beredda att prova något helt nytt. En person kanske har varit anställd i 20 år som ekonom, haft en bra lön men känner att något saknas och börjar fundera på att starta eget.

Tidigare i veckan besökte jag nätverksträffen ”Luleåminglet” där fyra relativt nystartade företag berättade om just sin resa och vad som fått dem att byta sin anställning mot eget företagande. Gemensamt dem emellan är att det handlar sällan om pengar, utan snarare om att våga utmana sig själv och prova något nytt.

Personligen blir jag så oerhört glad över alla som vågar ta steget till eget företagande och min vision är att på något sätt skapa en plattform och matcha dessa presumtiva företagare med idén att ta över ett redan befintligt företag som annars kanske läggs ner. Tänk om vi skulle kunna förena den befintliga konsulten som redan har ett kundregister med den blivande? Vi skulle med största sannolikhet få nya företagare i regionen som snabbare skulle komma igång med sin verksamhet.

En stor generationsväxling stundar och många framgångsrika företag saknar framtida ägare. Dessa företag är en motor för vår tillväxt. Lyfter vi frågan tillsammans och diskuterar nya affärsmöjligheter och lösningar hoppas jag att vi i Norrbotten riktar mer fokus mot att köpa ett befintligt företag, och att generationsväxlingen får ta större utrymme i vår debatt kring tillväxt. Jag är helt övertygad att en ny ägare tillför och utvecklar etablerade företag framgångsrikt. Vi går mot en spännande tid.        

Tomas Blomster, regionchef Företagarna Norrbotten

 

 

Annons