Swerea

Två nya kokssorter har producerats för försöken. Foto: Stig-Göran Nilsson/Jernkontoret.

Alternativ koks kan minska koldioxidutsläppen

Luleå Just nu pågår försök med nya typer av koks i LKAB:s experimentmasugn i Luleå. Det är inom forskningsprojektet Flexcoke som alternativ koks utvecklats och nu testas i pilotskala.

Swerea MEFOS är projektledare och koordinator för projektet Flexcoke där målet är att förhindra en ökad användning av kol och koks i masugnen som följd av vikande tillgång på högkvalitativa koksande kol.

− I projektet har vi framställt koks i olika steg, både i labbskala och pilotskala, och testat på olika sätt, bland annat i korgprov i LKAB:s experimentmasugn. Efter lyckade resultat har vi gått vidare med driftförsök på SSAB i koksverket där de två kokssorter som nu testas i experimentmasugnen har producerats. Om försöken går som vi tänker oss så skulle vi kunna tillverka koks i stor skala i koksverket och sedan testa i industriell skala i SSAB:s masugn 3, säger Maria Lundgren, projektledare vid Swerea MEFOS.De svenska aktiviteterna i projektet genomförs i nära samarbete mellan Swerea MEFOS, SSAB och LKAB.

– Experimentmasugnen är ett unikt verktyg för forskning och utveckling, och det här är ett viktigt samarbetsprojekt där vi har möjlighet att bistå våra kunder i deras utvecklingsarbete. Genom att säkerställa koksens funktion innan man går vidare till test i industriell skala kan riskerna vid fullskaleförsök minska, säger Anna Dahlstedt, teknisk specialist på LKAB.

Projektet finansieras av RFCS (Research Fund for Coal and Steel), och pågår till och med 2017. Den totala budgeten är 5,1 miljoner euro. Bland övriga partner finns också TKSE som är en av Europas största stålproducenter.

Annons