Matz Engman

Matz Engman

Framtiden börjar nu – ska du med?

Luleå Vi tror på framtiden i Luleå, skriver Matz Engman i veckans krönika och ger några exempel: visionen för Porsön, Engelska skolan och Creative Park.

När jag spanar mot en positiv framtid för vår region landar tankarna på vikten av att blicka ut och hämta hem kunskap, att attrahera talanger och att jobba tillsammans. Och att bestämma sig. Hur ser framtiden ut för dig och hur hanterar vi tillsammans förändringarna som sker?

“If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near.” Det är ett citat av den amerikanske affärsmannen Jack Welsch tidigare CEO för General Electric. Jag tycker det är något att tänka på. Med andra ord, det gäller att hänga med för att vara med där i framtiden.

Att spana framåt innebär också att kika lite över axeln och titta bakåt, att reflektera över de förändringar som sker här och nu. Tänker till exempel på den nya formen av läskunnighet som idag består av inhämtning och bedömning av information tillsammans med digitala verktyg och färdigheter. Hur påverkar detta oss?

Slut ögonen för en stund och tänkt dig följande framtidsscenario: Företagen i hela Luleåregionen jobbar mycket aktivt med omvärldsbevakning för att hämta hem spetskunskap till sina bolag för att bli än mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Studenter från Luleå tekniska universitet erbjuds jobb och attraktiva bostäder och väljer sin framtid i regionen efter avslutade studier istället för att flytta. Studenter som sedan de tog första steget in på universitetet fått möjlighet att interagera med näringslivet. Ett näringsliv som jobbar tillsammans på en ny nivå och gått samman för att aktivt söka upp studenter och erbjuda mentorskap, sommarjobb, praktik och traineejobb redan från första årskurs. I hela Luleåregionen satsas det på både bostäder och att utveckla ”livet mellan husen” på bästa sätt. Utbudet av kultur, restaurangupplevelser, kommunikationer och internationell mångfald har aldrig varit bättre. Många utlandsfödda talanger söker sig till studier på LTU och stannar till stor del kvar i våra attraktiva företag. Luleåregionen är i topp. På allt.

Ett härligt framtidsscenario eller hur? Bestämmer vi oss för att gemensamt jobba mot samma målsättningar är detta fullt möjligt. Luleå Näringsliv tror på framtiden, gör du?

Byggnationstakten ökar i Luleå och då är det viktigt att fokus ligger på att skapa fler attraktiva arbetsgivare och många fler arbetstillfällen.

Jag har alltid haft stark tilltro till genomförandet för att sedan korrigera längs vägen. I min roll som vd på Luleå Näringsliv är det ett arbetssätt och förhållningssätt som jag försöker förmedla och jobba efter varje dag. Vårt mål är att skapa tillväxt och utveckling för företagen och människorna i Luleå. Vi tror på framtiden. Och vi gör. Jag skulle vilja lyfta några exempel.

Luleå Näringsliv har tagit initiativ till att samla intressenterna på Porsön för att jobba mot målet att skapa 2000 nya arbetstillfällen i området. Tillsammans med Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Diös och Akademiska hus har under våren en vision tagits fram för att bygga samman universitetet och Luleå Science Park. Markområden ska planeras och göras byggklara där vi siktar på att få dit resecentrum, hotell, konferensmöjligheter, kontor, nya restauranger, studentbostäder, forskningsinstitut mm. Ett arbete som vi hoppas mynnar ut i en större närhet mellan studenter och näringsliv och samtidigt skapa ett än mer attraktivt område där forskning och näringsliv går hand i hand.

En målsättning som Luleå Näringsliv jobbat med i flera år är att få internationella Engelska skolan till Luleå. En internationell skola är en viktig byggsten i arbetet att rekrytera internationell kompetens. Det har varit nära vid ett flertal tillfällen, men lokaler har prioriterats till annan verksamhet eller haft en detaljplan som inte medgett skolverksamhet. Men arbetet fortgår.

En spaning in i framtiden ger också en tydlig bild av kopplingen mellan spelutveckling och digitaliseringen av industrin. Det är en av anledningarna till att vi satsar på kreativa näringar och vårt projekt Creative Nodes Fusion, bakom projektnamnet finns satsningen på Creative Park – en nätverksarena för kreativa näringar i Norrbotten – inrymt i nyrenoverade Bergströmska Gården. Det kommer att vara flertalet nätverks– och kunskapshöjande aktiviteter där samt en fokusering på att skapa förutsättningar för att bygga upp en spelindustri i Luleåregionen.

Mycket är på gång just nu och det är tillsammans vi skapar förutsättningarna för framtiden. Framtiden är nu - ska du med?

 Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv

 

 

Annons