Vindkraftverk

Foto: WPD

Ny vindkraftspark planeras

Piteå Tyskägda WPD Scandinavia vill bygga en ny vindkraftspark på båda sidor om gränsen mellan Piteå och Skellefteå kommuner, skriver NSD.

Enligt ansökan blir placeringen i närheten av platserna Granholm, Klubbfors och Stryckfors där det ska bli 54 vindkraftverk som blir 250 meter höga och ger en effekt på 4-5 megawatt vardera.

– Idag är det generellt svårt att räkna hem investeringar i vindkraft. Du kan bara räkna hem dem om du har de bästa vindförhållandena och riktigt bra elanslutning, säger Weronica Ekholm, en av de projektansvariga för WPD Scandinavias projekt i Piteå-Skellefteå till NSD.

De 54 verken omfattas av Skellefteå krafts koncessionsområde, men ska eventuellt överföras till Vattenfalls nät. Byggena kan komma att genomföras ihop med ett vindkraftsprojekt kring Klöverberg i Skellefteå kommun, för vilket ansökan ännu inte är inlämnad.

Annons