SSAB varnar för utsläppshandel

Luleå Kommande handelssystem med utsläppsrätter riskerar att skapa ohållbara villkor för SSAB att konkurrera på en tuff världsmarknad, skriver SSAB i ett pressmeddelande.

Regeringen har anslagit 35 miljoner kronor till Energimyndigheten för 
innovationsfrämjande insatser och minskade processutsläpp. 

SSAB, LKAB och Vattenfall tog tidigare i år ett initiativ för 
en koldioxidfri stålindustri där biprodukten blir vatten, enligt planerna ska en försöksanläggning vara klar 2035.

SSAB varnar nu för att arbetet med att skapa långsiktig teknikutveckling mot ett fossilfritt Sverige försvåras om nuvarande förslag för utsläppshandel blir verklighet.

- Vi välkomnar regeringens anslag och att de lyfter fram vårt initiativ för en koldioxidfri stålindustri som ett viktigt bidrag till att göra Sverige fossilfritt 2045. För att vi ska lyckas krävs ett långsiktigt politiskt engagemang, men också en möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor här och nu. Nuvarande förslag för utsläppshandel framtill 2030 riskerar att öka SSABs kostnader med mångmiljardbelopp och därmed försämra möjligheterna för långsiktig teknikutveckling. Eftersom vi är bland de bästa i världen på att producera klimatsmart bör inte vår produktionsvolym begränsas av ETS. Vi vill bidra till ett fossilfritt Sverige, men då måste vi också få rätt förutsättningar, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Annons