Fire Safety

Tobias Olovsson är en av grundarna av Fire Safety Nordic. Foto: Lennart Håkansson

Fire Safety omsätter 4 miljoner första året

Luleå Tre brandingenjörer startade för ett halvår sedan ett nytt bolag, Fire Safety Nordic. De räknar med att omsätta 4 miljoner kronor första året och har just anställt en femte medarbetare.

- Det mesta har gått som på räls, säger Tobias Olovsson, vd i företaget.

Tobias Olovsson, Anna Kero och Magnus Haara lämnade sina jobb på Firetech, ett Stockholmsföretag med kontor i Luleå och Haparanda, för att bli egna företagare i samma bransch: projekteringar och besiktningar av brandskyddet vid nybyggnader och ändringar.

Redan har det nya brandkonsultföretaget landat ett två-årigt ramavtal med Luleå kommun och via Sweco har man fått i uppdrag att säkerställa brandskyddet när LKAB flyttar 31 kulturbyggnader i Malmberget.  Dessutom flera andra stora projekt, som till exempel det nya bostadsområdet i Södra hamn i Luleå, Kuststad.

Orsakerna till att det går bra är dels byggkonjunkturen i Norrbotten och dels de nya  reglerna för brandskydd som kom 2013.

- Det ser jättebra ut. Vår arbetsmarknad har blivit jättemycket större. Boverkets regler har blivit väldigt komplicerade och omfattande. Det byggs mer och Luleå växer. Och Malmfälten med flytt av samhällen. Vi ligger väldigt rätt i tiden, säger Tobias Olovsson.

Tyngdpunkten för verksamheten ligger i Luleå och Malmfälten, men verksamhetsområdet är från Umeå och norrut.

Annons