Luleå slår rekord i turism

Luleå Besöksnäringen i Luleå slår rekord i nästan alla mätbara parametrar i senaste statistiken över turismen i Sverige.

Besökande spenderade 909 miljoner kronor i Luleå under 2015, en ökning med 84 miljoner jämfört med året innan. Nära hälften, eller 439 miljoner kronor spenderades på boende och restauranger.

Totalt genomfördes 1,6 miljoner turistiska övernattningar i Luleå 2015. 79 procent av dem var svenskar. Den vanligaste utländska besökaren kom från Norge. 

Antalet sysselsatta i besöksnäringen i Luleå var 658 personer, en ökning med 55 personer mot året innan.

Turismen till Luleå genererade cirka 55 miljoner kronor i skatteintäkter.

De senaste fem åren har omsättningen för besöksnäringen ökat med 20 procent.

Statistiken presenteras av Visit Luleå.

Annons