Mattias Berglund

Mattias Berglund, vd för Ávki AB

I skenet av stearinljuset

Gällivare Vi går en ljus framtid till mötes, skriver Mattias Berglund i veckans krönika. Mattias Berglund är vd för det samiska näringslivsbolaget Ávki AB i Gällivare.

Vårvintern är här och solen har återvänt. I skenet av stearinljuset i en stuga i fjällen känns jobbet stundtals avlägset. Det är än rikligt med snö i fjällvärlden. En fjällvärld där vi mitt i det levande samiska vardagslivet både har tid att blicka framåt och dra lärdom av historien. Tiden och möjligheten att få kunskap om de förutsättningar som många företagare lever med när man träffas över en kaffekopp eller hänger över en skoter som av nån konstig anledning verkar ha dragit sin sista suck.

Vi går en ljus framtid till mötes. Inte bara för att solens strålar nu börjat lysa på oss igen. Intresset för kulturella och kreativa näringar växer, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De samiska näringarna är inget undantag.

Våra samiska artister, konstnärer och slöjdare syns inte bara i Sápmi och Sverige utan får allt mer utrymme utomlands. Det är roligt att många samer vågar ta plats. Att våga behövs för att kunna försörja sig på sitt företagande. Nu finns möjlighet att blomma ut på allvar.

I Gällivare, där Ávki har sin utgångspunkt, har Vallje precis slagit upp portarna. Vallje ska vara en kreativ mötesplats för samiskt näringsliv inom kulturella och kreativa näringar.  Tillsammans med företagen ska Vallje bli en plats som bubblande kokar, växer och inspirerar. Utställningar och företagsmöten ska avlösa kontorsjobb vid datorn. Flitens lampa får gärna lysa långt in på natten.

Det är sådana här initiativ, som genom projektet Utvecklingsnod Sápmi, som vi tillsammans kan stärka näringslivet på ett kraftfullt sätt samtidigt som det också möjliggör att nätverk och samarbeten inleds och frodas. Jag tror också att riktade satsningar är bra för att synliggöra det samiska näringslivet. Det behövs även för att andra ska få en inblick i de speciella förutsättningar som många samer har, inte minst med alla konkurrerande intressen som finns.  

Jag vill att samiskt näringsliv ska vara navet i samhälls- och näringslivsutvecklingen och att folk ser möjligheter med urfolkets företagande istället för synen som många har att samer är priviligierade och bara vill sätta käppar i hjulet för andra. Samerna slår fortfarande ur underläge. Det är svårt att inte bli besviken och ledsen när företrädare för exempelvis skoterföreningar är upprörda när delar av renarnas känsliga kalvningsland skyddas från nöjes- och rekreationsskoterkörning. Förbuden är till för att skydda djuren och i förlängningen bidra till att exempelvis renskötseln och andra binäringar kan ge en inkomst till de som verkar inom dessa områden.

Det finns en stor potential i många samiska företag och verksamheter och om dessa får fortsätta att utvecklas kommer regionen att bli än mer attraktiv för andra, exempelvis familjer som ledsnat på storstadsliv och materiella ting och söker närhet till natur och kultur i en samhällsmiljö som kan vara långsiktigt miljö- och ekonomiskt hållbar.

Genom förståelse för andra, ett målmedvetet arbete och samarbete mellan företag, företagsfrämjare och det offentliga så tror och hoppas jag att kulturella och kreativa näringar ska räknas som framtidens basnäring. En basnäring som brukar, men inte förbrukar våra gemensamma resurser.

Flitens lampa har lyst nog för mig ikväll. Stearinljuset är snart nerbrunnet och datorns batteristatus blinkar ivrigt för att uppmärksamma mig att strömmen snart är slut. I morgon är en ny dag, och om grannen är på humör kanske jag får ladda elprylarna igen hos honom. Fast i och för sig har jag fortfarande tillgodo hos honom då jag för några dagar sedan bärgade hans skoter över sjön när den inte behagade att starta mer.

Mattias Berglund

Mattias Berglund arbetar som vd och projektledare på Ávki AB. Företaget arbetar för att utveckla samiskt näringsliv i regionen. Under drygt 10 år har han arbetat med dessa frågor. Ávki ägs av Unna tjerusj och Gällivare skogssameby.

 

Annons