Matz Engman

Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv.

Krönika: En ny investeringsfond förbereds i Luleå

Luleå Tidigt kapital är viktigt. Därför planeras för en ny investeringsfond i Luleå, skriver Matz Engman i veckans krönika.

Kapital i tidigt skeda – en framgångsfaktor för innovation och fortsatt tillväxt på en global marknad

Här i Norrbotten behövs fler produktägande företag som kan etablera sig på en global marknad. Många fler. Och det behövs kapital.

För att skapa nya bolag som Skype, Spotify, Klarna med flera måste en stor volym av företagsidéer in i ”tratten” för att få fram lysande stjärnor som blir globala tillväxtföretag. Att skapa tillväxt genom innovationer är i vår tid viktigt. Bolag som bryter mönster, förstår ny teknologi, skapar nya trender och agerar på en global marknad är något som gjort Sverige känt internationellt. En viktig parameter för att skapa detta är de forskningssatsningar som görs av näringsliv och universitet. En annan viktig faktor är kapital, riskvilligt kapital i tidiga faser som kan satsas och förloras.

Nu ska vi i Luleå försöka hjälpa till med att skapa kapital i tidiga faser som gör att intresset ökar från entreprenörer som funderar på att starta företag.

För några månader sedan hade vi temat ”Kapital för tillväxt” på Frukost med Luleå Näringsliv och en av deltagarna var Johan Hernmarck, en investerare med över 30 års erfarenhet från bolag i hightechsektorn. På en efterföljande lunch på Luleå Näringsliv föreläste Johan för ett antal intresserade från näringslivet och berättade hur den framgångsrika företagsinkubatorn STING/SUP 46 i Stockholm jobbar. Varje år sätter de upp en kapitalfond där ett antal investerare satsar lika stora andelar, fonden delas ut årligen till de bästa företagsidéerna. De företag som väljs ut får direkt 300.000 kronor från fonden som sedan ytterligare växlas upp med kapital från andra investerare som Almi och offentligt tillväxtkapital. Totalt kan ett bolag starta med ca 1 MSEK på kontot. En start som kan vara avgörande för att lyckas.

Luleå Näringsliv har tillsammans med vårt branschråd Finans och företagstjänster tagit på sig att möjliggöra en liknande investeringsfond i Luleå. Efter ett antal möten med vd för STING, Pär Hedberg, och i en mindre gruppering av lokala näringslivsföreträdare har en aktivitetsplan satts i verket.  

Målsättning är att inrätta denna fond i nära samarbete med Arctic Business Incubator som finns placerad i Luleå Science Park. De har ett bra flöde av företagsidéer och har en framgångsrik historia av startups som lyckats. Många av företagen finns idag på en global marknad. I år är tre bolag med på rankinglistan över de 33 hetaste tillväxtföretagen i Sverige.

Jag tror starkt på detta samarbete och tillsammans tänker vi göra skillnad. Med en utvecklingsfond som möjliggör en första finansiering får entreprenörer större möjlighet att utveckla sin idé. När det finns mer kapital tillgängligt så kommer också idéflödet att öka. Ökad volym av idéer ger större möjlighet att få fram företag med stor tillväxtpotential. Ju fler entreprenörer som lyckas från regionen desto större är möjligheten att de fortsätter satsa på nya företagsidéer både med sin kunskap och kapital. Vi behöver fler miljonärer eller rent av miljardärer som i tidig ålder tjänat en slant på sin affärsidé. Cirkulär ekonomi i praktiken.

Jag ser framför mig fler entreprenörer som startar företag och en ”tratt” som är fylld till bredden med företagsidéer i framkant. Och flera lysande stjärnor, konkurrenskraftiga på en global marknad. Det skapar tillväxt.

Matz Engman

vd Luleå Näringsliv

 

Annons