Joakim Lundgren Ltu

Joakim Lundgren, föreståndare för Svenskt förgasningscentrum och biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

78 miljoner kronor till förgasningsforskning

Luleå Centrumbildningen Svenskt förgasningscentrum, där Luleå tekniska universitet ingår, får pengar av Energimyndigheten.

Svenskt förgasningscentrum har tre noder, Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers. Totalt beviljas de nu 78 miljoner kronor av Energimyndigheten för arbete fram till år 2021.

Den Luleåbaserade noden heter "Bio4G – Suspensionsförgasning" och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, RISE Energy Technology Center och Lunds universitet. Den teknik som forskningen omfattar kan bland annat användas för att tillverka drivmedlen DME, som är ett dieselalternativ, och metanol.

– Vi är så klart jätteglada över detta. Vi tror att förgasningsteknik kan spela en mycket viktig roll i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045, säger Joakim Lundgren, föreståndare för Svenskt förgasningscentrum och biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Annons
Annons