Styrelseakademien Norr växer

Luleå Styrelseakademien Norr växer genom en fusion med Styrelseakademien Örnsköldsvik.

Styrelseakademien Norr har verksamhet i Luleå, Skellefteå och Umeå, där man hjälper medlemmar med kunskap om styrelsearbete genom utbildningar och möten.

– Tillsammans blir vi starkare, bland annat genom fler medlemmar, men också genom mycket kompetenta Örnsköldsviksföretagare till vår styrelse. Örnsköldsviksföretagarna har en annan profil än exempelvis Umeås företagare – och det har vi mycket att lära av, säger Olof Degerfeldt, ordförande för Styrelseakademien Norr.

Styrelseakademien bildades 1991 och är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Det är Europas nästa största styrelseinstitut med drygt 6.500 medlemmar och har blivit ett ledande forum för utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Annons