Thomas Björnström

Thomas Björnström, energichef vid Kiruna Kraft och numera också styrelseordförande för Energikontor Norr.

Thomas Björnström ny ordförande för Energikontor Norr.

Kiruna Thomas Björnström blir ny styrelseordförande för Energikontor Norr. Han efterträder Anders Granberg.

Thomas Björnström arbetar idag som energichef i Kiruna. Han sitter sedan 2016 med i Energikontor Norrs styrelse. Han har tidigare varit vd för Softcenter AB, ett företag med verksamhet inom industriell IT och produktutveckling.

– Att få vara med och påverka och driva vår tids viktigaste fråga känns oerhört spännande och inspirerande. Energi, miljö och hållbarhetsfrågor engagerar mig och är viktiga för hela vår regions framtid. Dessutom ser jag tydliga kopplingar mellan dessa frågor och möjligheten att ytterligare utveckla näringslivet och skapa nya tjänster, produkter och lösningar, säger Thomas Björnström.

Övriga i styrelsen är Kristina Ek (Luleå Tekniska Universitet), Anders Granberg (Anders Granberg i Luleå AB), Stefan Lundmark (Piteå kommun), Carina Sammeli (Luleå kommun) och Leif Nilsson (SSAB). 

Energikontor Norr ska främja förnybar energi, bättre hushållning med energi och naturresurser och bidra till en hållbar utveckling. Bolaget ägs av Region Norrbotten och de 14 kommunerna i länet.

Annons