Northland stoppar verksamheten

Kaunisvaaragruvans öde är ännu inte beseglat. Foto: Lennart Håkansson

Avtal klart om ny ägare för Kaunisvaaragruvan

Pajala Konkursförvaltaren Hans Anderssson har träffat en bindande principöverenskommelse om försäljning av Kaunisvaaragruvan till Abecede AB.

I och med överenskommelsen kommer hela gruvverksamheten att övergå till Abecede AB med målsättningen att återuppta verksamheten.

- Möjligheterna till återupptagen gruvdrift innebär stora möjligheter för Tornedalen och omgivningen. Det handlar om betydande värden för samhället som bevaras och tillförs, när vi inte längre måste avställa denna betydande gruvfyndighet, säger konkursförvaltaren Hans Andersson, som representerar konkursboet efter Northland Resources konkurs. 

Överenskommelsen innebär att de planerade åtgärderna för att avställa området och därmed permanent stänga möjligheterna till fortsatt gruvdrift, inte kommer att genomföras. De skulle ha satts igång inom kort. När återställningsarbetet kommit igång blir det för dyrt att återstarta gruvan. I sista minuten har gruvans definitiva dödsdom avvärjts.

Förädlingsanläggningarna för att anrika järnmalmen har sedan tidigare övergått till Abecede AB. Konkursförvaltaren har nu formulerat ett erbjudande om de övriga tillgångarna som Abecede AB ställt sig positiv till. Därmed tar Abecede över hela gruvan.

För att att Abecede AB ska kunnna tillträda de övriga tillgångarna måste de prioriterade fordringsägare, som har pantsäkerheter i egendomen, lämna sitt godkännande till affären. 

- Jag kommer nu omedelbart att inleda nödvändiga diskussioner med berörda myndigheter och planera arbetsinsatser för att förbereda området för en återstart. För mig som konkursförvaltare är det naturligtvis positivt att kunna bidra till att möjliggöra en återstart, istället för en permanent nedläggning, säger Hans Andersson.

Den första åtgärd som måste sättas igång är att pumpa upp det vatten som börjat fylla gruvan.

Konkursförvaltaren kommer inom några veckor att ge mer information – främst kring hur arbetet med iordningställandet av området kommer att ske och planerna för övergången mellan konkursboet och Abecede AB. 

Annons