Aitikgruvan

Bravida ska utföra installationer i Aitikgruvan utanför Gällivare. Foto: Lennart Håkansson

Bravida får stort uppdrag av Boliden

Gällivare Bravidas vs-avdelning i Gällivare har fått i uppdrag av Boliden att utföra installationer i processvattenanläggningar och i en ny krossanläggning i Aitikgruvan. Projekten kommer att sysselsätta 35 Bravidamedarbetare under ett år.

Boliden beslutade nyligen att investera i en ny krossanläggning och i förbättrad rening av dagvattnet i Aitikgruvans processvattenanläggningar. Investeringarna görs för att leva upp till skärpta miljökrav, och för att möjliggöra en produktionsökning i gruvan. 

Bravida har fått i uppdrag att utföra installationerna av processrör, ventiler och pumpar i anläggningarna.

– I den här typen av anläggningar installerar vi pumpar av mycket stora dimensioner och grova rostfria rör, upp till 1,2 meter i diameter, som ska leda allt från tryckluft till processvatten. Det är ett komplext arbete, och vi är väldigt stolta och glada över att ha fått dessa två uppdrag, säger Tage Lundin, regionchef för Bravidas region Malmfälten.

Bolidens gruva i Aitik strax söder om Gällivare är Sveriges största koppardagbrott. 2016 anrikades cirka 36 miljoner ton malm till metallkoncentrat som innehåller koppar, guld och silver.

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
Dundret -380x 512