Ikea Haparanda

Ikea i Haparanda bidrar till kommunens höga handelsindex. Foto: Lennart Håkansson

Haparanda har högst handelsindex

Haparanda Haparanda har högst handelsindex i Norrbotten och ligger bland tre i topp i Sverige.

Återigen ligger Haparanda i Sverigetoppen när det gäller HUI Researchs mätning av handelsindex för Sveriges kommuner. Handelsindex är relationen mellan butikernas omsättning och vad de egna invånarna konsumerar. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än invånarna konsumerar, det vill säga att det kommer kunder utifrån.

Haparanda har ett handelsindex på 307. Luleå och Piteå ligger på 113 respektive 89.

Under 2016 vände en lång konstant uppgång av handelsindexet, med en nedgång från 314 till 307 för Haparanda. Kommunen står för nära 12 procent av detaljhandelns omsättning i Norrbotten. 2016 var omsättningen i Haparanda nästan 2 miljlarder kronor. Omsättningen minskade med 16 miljoner kronor jämfört med året före.

Haparanda ligger på tredje plats i Sverige efter kommunerna Strömstad och Eda, som också är kommuner med stor gränshandel.

Annons