Industriproduktionen ökade

Luleå Produktionen i svensk industri ökade med 8,5 procent i juni, jämfört med samma månad i fjol.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Jämfört med månaden innan, ökade produktionen med 0,8 procent. Båda siffrorna är i säsongsrensade och kalenderkorrigerade tal.

Jämfört med juni föregående år redovisar en majoritet av industrins delbranscher en positiv utveckling. Starkast uppgång hade industrin för motorfordon.

Annons
Norrmaskiner T Aff I Norr Feb 2017
Annons
Dundret -380x 512